Hans H. Luik

Majanduslikult oli selle väljaandmine kahjumlik, kuid ots otsaga tuldi kokku, kuna kirjastuse trükikoda sai lehele vajaliku paberi Nõukogude Karjala paberitehasest poolmuidu.

Loomulikult pole sellel midagi ühist tänase olukorraga, kus rängas majanduslikus kahjumis päevalehe väljaandmine sõltub eelkõige tema omanikule kuuluva trükikoja Venemaalt laekuvatest trükitellimustest. Kuid mõtlemisainet on siiski.”

Vastan: Langil on õigus. Loomulikult pole Soome sotside lehel Eesti tänapäevaga midagi ühist.

Näiteks Eesti Päevaleht ei too Ekspress Grupile kahjumit ning edeneb hästi. Tallinna suurima trükikoja Printall käibest annavad Vene kliendid 10%, mis omakorda Ekspress Grupi käibest moodustab vaid 4,5%. Oleme rõõmsad igas suunas trükiteenust eksportides, olgu siis Skandinaaviasse, Venesse või Saksamaale.

Sõge oleks arvata, nagu võiksid trükikoja kliendid kuidagi mõjutada meie peatoimetajate sõltumatust.

Isegi lahkumispäeval ei tohiks EV minister Riigikogu puldist segast peksta või kodumaist ettevõtet alandada.

Soovin Rein Langile usinat tööd ettevõtjasõbraliku Reformierakonna parlamendifraktsioonis.

Ekspress Grupi 2300 töötaja ja 3600 aktsionäri nimel Hans H. Luik, nõukogu liige