Riik kavatseb  peale panna Peipsi järvel püüdvatele kaluritele individuaalkvoodi, mille põhjal sõltub nende püügist saadud tulud. 
See heidab need kalurid, kellel puuduvad reaalsed võimalused aastaringseks kalapüügiks vaesusesse ja materiaalsesse ebastabiilsusesse.
Millised on individuaalkvoodi miinused analüüsib põhjalikult autor, lisades omapoolse arutelu. 

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: