Need tegemata asjad on näiteks Tallinnast laiali suunduvate suurte maanteede (Tartu, Pärnu, Narva) kogu ulatuses neljarealiseks ehitamine.

Siis tulid valimised ja suurte maanteede neljarealiseks ehitamine ongi nüüd valitsuse tegevuskavas tähtsal kohal.

Leian endiselt, et need teed tuleb ohutumaks ehitada. Lisaks sellele on heal maanteel ka muud positiivsed mõjud pealinnast kaugel asuvate piirkondade arengule.

Aga… Jah, alati on mõni “aga”.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: