Ivar Soopan Maaleht
Keskkonnaühendustel on õigus, et Eesti metsatagavara ja iga-aastase raiemahu võrdlemisel tuleb võrrelda neid suurusi, mis on reaalselt tarbitavad – alusandmeteks tuleb võtta metsa see osa, mis on ka tegelikult majandatav. Sest see annab reaalsema pildi sellest, mida Eestis üldse saab raiuda ja kui palju sealt päriselt ka raiutakse. Siit joonistub välja keskkonnaühenduste mure põhjus – kaitse alt väljas olevatel ja kättesaadavatel maadel on raie muutunud intensiivsemaks. Ses osas on Eestimaa Looduse Fond ja veel seitse keskkonnaühendust oma seisukohti argumenteerinud õigesti ja nad ei manipuleeri. Ent on veel teine protestija, kes samu reegleid ei järgi. Need on petitsiooni koostanud kultuuritegelaste eest kõnelejad, kelle üleskutse levib meedias hämmastava hooga.
Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: