Heli Raamets Raivo Tasso
Eliitkoolid valivad endale parimad põhikoolide lõpetajad, on selliste helgete peadega kooli riigieksamite tulemused ka paremad kui tavakoolil. Kui eliitkoolidesse pääsenud helged pead õpivad samas vaimus, saavad nad ka riigieksamitel kõrged tulemused. Tavakoolides tuleb aga kõvasti vaeva näha, et gümnasistide eksamitulemused oleksid põhikooli omadest paremad, ja ka siis ei pruugi need olla eliitkoolide tasemel. Samas on kohalik omavalitsus, kool, õpetajad ja ka õpilased tublisti tööd teinud, ning just seda tööd uues mudelis hinnatakse. Mitmed maagümnaasiumid on näidanud Eesti keskmisest palju kõrgemaid tulemusi.
Avalehele
0 Kommentaari