Jüri Laurson Anni Õnneleid

Hooldatud kaitsealal, kus oleks kõrvaldatud üraskite leviku tõkestamiseks kõdupuud, ei kaoks elurikkus ja säiliks kaitsealale seatud eesmärk.

RMK on teinud looduse ilu nautijaile matkaradade rajamisel tänuväärset tööd, eriti just läbi soode ja rabade kulgevaid laudteid paika pannes. Kuid laudteest edasi metsa alla jääva matkaraja olukord jätab sageli soovida, sest seda on tihti raske läbida. Samas on olnud meeldiv kogeda, et Põlvamaal Valgesoo matkaraja algus- ja lõpp-punkti on ehitatud uus uhke metallist vaatetorn. Hooldatud matkaradadel on loodushuvilisel meeldiv ja tervislik liikuda igal aastaajal.