Valdek Alber

SÜGAV MÕTE

Erki Pärnoja: “Kõige suurem murekoht kultuuripoliitilises mõttes seisnebki selles, et sadu rahvamaju “hoitakse elus”, aga rahalised võimalused kultuurielu edendada puuduvad.” Eesti Ekspress, 30. september 2020

Els Heinsalu: “Tihti on usk oma võimetesse või ignorantsus oma puudulike teadmiste osas nii suur, et see takistab paluda asjatundjatelt paberile pandu kriitilist ülevaatamist.” Sirp, 25. september 2020