Valdek Alber
Valdek Alber


Jaak Valgemäe

Sõitsin hiljuti Tallinnas Kadaka teed mööda Pääsküla suunas ja märkasin autode ülekoor­must Ehitajate tee ja Aka­dee­mia tee vahelisel lõigul, põhjuseks remonditööd. Tuleb ette.

Mind huvitab aga asjaolu, et selline liiklussituatsioon on läbinud linnavalitsuse kooskõlastusringi – paika on pandud, millisel päeval mis ajavahemikus töid tehakse, kui tegu pole just ootamatu avariiga. Imelik, et luba töödeks anti just liikluse tippkoormuse ajaks.

Usun, et sellised mööda­laskmised saavad alguse keh­ti­vast liikluseeskirjast, mille koostamisel eirati nõukaaegse liikluseeskirja peatükki “Riik­liku autoinspektsiooniga kooskõlastatavad üritused”. Nii et kas pole mitte aeg algatada uue liikluseeskirja koostamine?

Läheme talveajale

Ööl vastu pühapäeva ehk 27. oktoobril kell 4 läheb Eesti üle talveajale, mis tähendab, et kellaosutid tuleb nihutada ühe tunni võrra tagasi.