Hannes Rumm Andres Putting
Toona avalikkuse jaoks täiesti tundmatu Edgar Savisaar kerkis ENSV ühiskonnas toimuvate muutuste liidriks üleöö, olles 1987. aastal üks Isemajandava Eesti idee autor ning luues järgmisel aastal Rahvarinde. Loogilise arenguna sai Rahvarinde liidrist esimene üleminekuaja valitsusjuht, kuid nii nagu kõik tolle murrangulise aja peaministrid Ida-Euroopas, ei suutnud ka Savisaar võimu pikalt hoida. Kuigi sotsiaaldemokraatlik erakond võitis 1949. aasta parlamendivalimised Saksamaal, ei suutnud nad valitsust moodustada. Muidugi küsib lugeja nüüd, et miks on siin loos kirjeldatud kaht nii erinevat poliitikut eri aegadest ja riikidest? Vastus: et tekitada uusi seoseid ning uusi mõtteid isiksuse võimalustest ja rollist ajaloos.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: