Selleks et jõupingutused veemajandusse oleksid efektiivsed, tuleks piiranguid ja tegevusi ruumiliselt täpselt kaardistada. Hendrik Osula

Keskkonnainvesteeringute Kes­ku­se (KIK) keskkonnaprogrammist on alates aastast 2017 kulutatud veemajandusse 23,4 miljonit eurot, mis on ligi kümme korda rohkem kui merekeskkonna ja välisõhu kaitsesse, säästvasse metsandusse, kalandusse, looduskaitsesse, jäätmekäitlusse, maapõue, ringmajandusse ja keskkonnateadlikkusse kulutatud summad kokku.

Teisiti öelduna – ligi 90% Eesti keskkonnarahast läheb veemajandusse.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: