Eesti Pank-43 Foto: Ilmar Saabas

Pankadepoolseks huviks on mõni laenusumma liialt väike ning nende poolt pakutav intressimäär seetõttu kõrge, lisanduda võivad nõuded varalisele tagatisele või isiklikuks käenduseks. Teinekord võib EASi või PRIA meetmetest toetus olla juba määratud, kuid puudu jääb omafinantseeringust toetuste realiseerimiseks. Veidi lihtsam on rahastusallikate leidmisega siis, kui ettevõttel on gasellipotentsiaali või tegeletakse millegi tõeliselt innovaatilisega.

Kui tegemist on näiteks maapiirkonnas asuva tubli mööblitootmisettevõttega, mis vajab ekspordi laiendamiseks investeeringut tootmisliini, siis selleks tavakanalitest raha leidmine võib olla oodatust keerulisem ja kulukam. Tekkinud olukorda võib tinglikult nimetada rahastuse surmatsooniks – kõik on justkui tehtud õigesti ja ettevõte on edukalt toimiv, aga edasi minna on raske.

Kui esmapilgul võib „surmatsoonis“ olevale ettevõttele tunduda, et ligipääs investeeringutele puudub, on see osaluspõhise ühisrahastuse näol siiski olemas. Kogemus näitab, et eestlane aitab meelsasti kaasa kodumaiste ettevõtete arenguhüppele.

Paindlikumad investorid

Eestis on suurel hulgal väga asjalikke ja põnevaid ettevõtteid, kes ei aima, et ka nende ärisse võiks olla potentsiaalseid investeerimishuvilisi. Ühisrahastusse investeerijatel on lisaks majandusliku kasu saamisele veel hulk teisi motiive. Seetõttu on need investorid enamasti kannatlikumad, muudatustele vastuvõtlikumad ja ka ettevõttele kasulikumad kui laenuandja, kelle huvi piirdub õigeagselt laekuvate laenumaksetega. Lisaks saadavale investeeringule võib ettevõtjale ühisrahastusinvestoritest veel mitmel moel kasu olla. Ühisrahastusse investeerijad võib liigitada kolme suuremasse gruppi.

Kõige väiksemate osadega panustavad investorid, keda võib nimetada fännideks. Nende jaoks on ennekõike oluline konkreetse ettevõtte edulugu – neile meeldib ettevõtte toode, teenus, või soovitakse panustada südamelähedasse ettevõtmisesse ja protsessis osaleda. Ettevõte omakorda õpib paremini tundma oma kliente, loob nendega tugevama sideme ja saab ka väärtuslikku tagasisidet. Varasemalt ei olnud mõnesajaeurosuuruse panusega võimalik ettevõtte osanikuks saada, sest sellise investeeringu kaasamiseks puudus võimalus.

Järgmist gruppi võib nimetada fänvestoriteks Ka nemad tahavad liikuda kaasa ettevõtte edulooga, avaldada oma arvamust ja ettevõtet aidata, kuid samas ka oma seisvat raha tulusalt investeerida. See grupp investoreid vaatab tõsisemalt äriplaanile otsa ja ootab ka reaalset tulevast tulu. Fänvestorid saavad väga palju firma arengule ja edule kaasa aidata, sest nende hulgas leidub suure tõenäosusega spetsialiste erinevatelt elualadelt, kelle teadmistest ja kontaktidest võib edaspidi kasu olla.

Kolmas investorite grupp on professionaalsed investorid. Nende esmane huvi on tulus investeering, kuid ka nemad on osaluse kaudu ettevõtte edust rohkem huvitatud kui oleks laenuandja ning võivad kriitilisel hetkel ettevõtjale oma kontaktide või finantsvahenditega abiks olla.

Osaluspõhise ühisrahastuse abil kapitali kaasamine sobib edukalt toimivale ja kasvada soovivale ettevõttele, mis on nõus kapitalisüsti vastu loovutama osaluse oma ettevõttest.