Marko Pomerants Karli Saul
Keskkonnaministeeriumil on saanud tavaks aeg-ajalt uurida, kuidas on lood Eesti inimeste keskkonnateadlikkusega. Nii tehti ka tänavu. Selgus, et 89 protsenti küsitletuist hindab meie keskkonnaseisundit heaks. Kõige enam ollakse rahul loodusradade ja omal käel loodusega tutvumise võimalustega. Rahulolematus oli kõige suurem mere puhtuse, loodusressursside säästliku kasutamise ning maavarade kaevandamisega. Kõrgeid punkte andsid inimesed enda keskkonnast hoolivale käitumisele, teiste hindamisel oldi mõnevõrra kriitilisemad. Jätkuvalt iseloomustab Ida-Virumaa elanikke vähene teadlikkus, samuti negatiivsemad hinnangud keskkonnaseisundile.
Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: