Olari Taal kodus Foto: Priit Simson

Kauksi Ülle

kirjanik

Obinitsah om elet uma tuhat aastat vast paiga pääl. Või-ollaq om Setomaa nimi ka tulnuq ütelüsest sõto maa. Vett vinnati küläkaost vasta mäke kõgõlõ küläle viil mõnikümend aastat tagasi. Parhillaq om viivärk. Määndselegi vahtsõlõ trassilõ ollõv ka Õuruupa rahha lubanu. Kanalisatsiooni arvõga võetas raha ka tollõ vii iist, mis tegeligult lätt aiamaa kastmises vai eläjide juutmises.

Tsaariaigu oll tan edimäne kuul Setomaal, aastat viis tagasi ühendedi vallakeskusõh olõva kooliga. Koolimajast sai küläkeskus, saalih kos oliq kooli ja küläpeoq, om no spordisaal ja keerulidseq jovvumassinaq. Kaupluisi oll eestiaigu vähemalt neli. 50ndil ehit kogudus vahtsõ kerigu. 1904 aastal ehitet kerik-koolimaja lagunõs kerigu omandin. Tuhkvitsa uja asõmal om perestroikaaost järv paisutõt, rahvas kõnõlõs, et ollõv Indrek Toomõ valimislubadus olnuq kohalikõlõ kalamiihhile.

Obinitsah om parhillaq Küläkeskus, raamadukogu latsiaid, muuseum, kunstigalerii, ummõlusõateljee, seto söögikotus, kauplus, juuksur, perearst.

Tan tegutsõsõq Setomaa Kroonikogo, Käsitüükogo ja Taarka Perimustiätre, Mokornulga Leelokoor ja Seto Miihhi kuur. Petseri om küll kontrolljoonõ takah, aga sääl kjauas. Ainult tuu uma riigi poliitika ... Küll ähvärdedäs sulgõdaq postkontorit, viiäq perearst minemä, kuul panti kinniq, tüükotussid om noil, kiä mõistva noid moodusta hindäle. Latsiaialatsi imädest mõni om meremiiss.

Aga kõllanõ raam om kesk Obinitsat. Tulkõ. Saati hinnäst pildistä raami siseh. Kaegõ sis, kas Obinitsah om hüä elläq. Mul küll om peris hüä parhillaq.

Jaanus Jaama

Eesti Maaülikooli spetsialist

Üldiselt on elu läinud igal juhul paremaks. Inimesed on ikka samasugused inimesed, ainult pidev hädaldamine tuleks ära lõpetada. Meie kandi põllud ei ole söötis. Meil on Sordiaretuse Instituut, see mõjub hästi meie tuntusele ja on visiitkaardiks maailmale. Keegi ei kerja Jõgeval. Toimub mitmeid üritusi: küüslaugufestival, äsja oli pargijooks.

Kahjuks pole kõigi inimeste (vaimset) potentsiaali suudetud ära kasutada, lastakse tühja joosta. Tööd küll oleks, aga töökohti ei ole piisavalt loodud. Tõmbekeskuseks jääb ikkagi Tartu. Füüsilises mõttes on elu Jõgeval hea, aga vaimses plaanis mitte.

Olari Taal

ärimees

Minu arust on keskeltläbi terves Eestis kõik kogu aeg paremaks läinud. Minu kodukandis Läänemaal Oru vallas ka.

Mis on parem? Neil, kes tahavad tõesti tööd teha, pole sellega probleeme. Ning oluliselt rohkem hoolitsetakse oma elamise, majapidamise eest tänapäeval.

Kindlasti on miskit kellelgi ka halvemaks läinud. No näiteks mul endalgi ju − ma olen jäänud vanemaks!