Sussi sisse pandav peaks ideaalis vastama toidupüramiidile. Või vähemalt Maslow' püramiidile. Raivo Tasso