Olgu muud, mis on - aias toimetamine on praegu kindlasti üks igapidi parim tegevus! Ilmar Saabas

HOIATUS! Veebiküsitlused on oma olemuselt publikumängud, neid ei maksa liiga tõsiselt võtta ning nende tulemused ei ole võrreldavad teaduslike või ajakirjanduslike uuringute tulemustega!