Kui silmud on purki pandud, oleks nagu kõik korras. Aga kuidas nad sinna said? Karin Kaljuläte

HOIATUS! Veebiküsitlused on oma olemuselt publikumängud, neid ei maksa liiga tõsiselt võtta ning nende tulemused ei ole võrreldavad teaduslike või ajakirjanduslike uuringute tulemustega!