Ukraina töölised Sagro kapsapõllul. SVEN ARBET

HOIATUS! Veebiküsitlused on oma olemuselt publikumängud, neid ei maksa liiga tõsiselt võtta ning nende tulemused ei ole võrreldavad teaduslike või ajakirjanduslike uuringute tulemustega!