Kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtetes seisab, et riik väärtustab laulu- ja tantsupeoliikumise mõju kultuuri- ja hariduselus ning ühiskonnas laiemalt. Hendrik Osula

Lõppev 2018. aasta on mitmel põhjusel kriitilise tähtsusega, sest toimunud on haldusterritoriaalsed muutused ja käsil on neile tegeliku sisu andmine, tööjaotuse ja koostöö kokkuleppimine.

Seda kõike arvesse võttes esitasid UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud liikumise eestvedajad – Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liit – käesoleva aasta märtsis valitsusele ja riigikogu kultuurikomisjonile ühise pöördumise “Koorikultuuri ja laulupidude püsimajäämine on ohus”.

Avalehele
4 Kommentaari