Kust tuleb teadmine Eesti metsade kohta? Kuidas arvutatakse võimalikku raiemahtu? Kas meie metsade juurdekasv on suurenenud? Need on küsimused, mis metsadebattides ikka ja jälle kerkivad.

Eesti metsades kasvab mitu miljardit puud ja kõiki neid täpselt üle lugeda ega mõõta pole võimalik. Seepärast kasutatakse metsa hindamiseks üldistavaid metoodikaid, mille hulka kuulub ka statistiline metsainventeerimine ehk SMI.
Metsamajandamise kriitikute seast kostub süüdistusi, et metsastatistika on vale, andmed on salastatud ja raiutakse rohkem, kui metsa juurde kasvab.
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialistid selgitavad, kuidas asjad tegelikult on.

Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: