Veiko Uri, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli professor Erakogu

Metsanduse teemal valitseb meil vabale ühiskonnale omaselt seisukohtade rohkus. Muret tekitab jõudsalt leviv veendumus, et metsade majandamine tähendabki vaid lageraiet, mis omakorda on ekslikult võrdsustatud raadamisega. Samuti usk, et mets Eestimaal on praktiliselt otsas või vähemasti kohe otsa saamas.

Kui nii-öelda metsasõja alguses oli arutluste keskpunktis raiemaht, siis praeguseks on kahtluse alla seatud metsade majandamise vajalikkus üldse. Metsandust nähakse loodusvaenuliku tegevusena, mitte rohelise biomajanduse osana. Tundub, et metsanduseteemalistes vaidlustes on koos pesuveega midagi olulist välja visatud.

Avalehele
70 Kommentaari
Loe veel: