Arvamusfestival 2015 Foto: Ester Vaitmaa

Jaak Vackermann

Laatsi talu peremees

Eelkõige see, et oli teabeuputus. Kõike sai liiga palju korraga. Mina arvan nii. Kindlasti oleneb inimesest. Kes käis festivalil esimest korda, sellele tundus ilmselt väga huvitav.

Mina olin arvamusfestivalil kolmandat korda, nii et minu suhtumine sellesse, mida keegi rääkis, on kriitiline. Kõigepealt sellepärast, et mul on pea kõigi arutluse all olnud teemade ja probleemide suhtes oma kindel arvamus.

Oleksin tahtnud kuulda rohkem alternatiivseid mõttearendusi selle kohta, kuidas Eesti siseelu probleeme lahendada. Murekoht ongi selles, kõik arutelud voolasid n-ö liiga turvalises sängis. Liiga palju oli mu meelest lavastuslikku. Eriti hakkas see silma teise festivalipäeva õhtul, kui kõnelesid kuue parlamendierakonna esimehed.

Kindlasti olen seda meelt, et inimestel peab olema ka edaspidi võimalus oma seisukohtade avaldamiseks, kuid tahaksin neis aruteludes vähemalt sammukese edasi liikuda.

Eeva Kumberg

Eesti Teadus-agentuuri kommunikatsioonijuht

Minu elamused on tegelikult kahetised. Kõigepealt seetõttu, et olin arvamusfestivalil esimest korda ning teisel päeval olin tegev ainult teadusalal.

Esimesel päeval liikusin hästi palju ringi, sest väga huvitav oli jälgida, mida kusagil räägitakse, kuidas publik kõigele kaasa elab, oma arvamust avaldab.

Silma hakkas väga palju uudistajaid, inimesi, keda huvitavad arutelud eri teemadel. Oleksin aga oodanud auditooriumi aktiivsemat kaasamist neisse aruteludesse. Oleksin oodanud rohkemat, kui et ühed huvitavad inimesed räägivad ja hulk rahvast lihtsalt kuulab.

Teadusalal siiski tekkis mu meelest mõnus diskussioon, mis kandus ka publikusse. Selles mõttes kiidan teadusalal kuulanud publikut. See seltskond oli vaimustav. Võimalik, et mõne aasta pärast oleme piisavalt edenenud, suudame olla julgemad ja oleme pädevamad ühel või teisel teemal mitte ainult sõna võtma, aga ka oma seisukohti põhjendama.

Lauri Läänemets

Väätsa vallavanem

Mul on kaks positiivset tähelepanekut. Üks puudutab festivali lõpuesinejaid ehk siis parlamendierakondade esimeeste arvamusavaldusi. Meeldis, et see jutuajamine ei kulgenud ülemäära tõsises meeleolus, vaid oli ka huumorit.

Teiseks meeldis mulle, kuidas lahati haridusalal digiteemat. Minu meelest on see üleüldiselt oluline teema, kuid asjale andis väga palju juurde võimalus näidata kohapeal ka praktilist poolt. Selles olid abiks Väätsa kooli õpilased ja õpetajad.

Digiteema on huvitav väga paljudele, sest mida kindlamini end selles vallas tunneme, seda parem.

Üldiselt vaadatakse digitemaatika puhul peamiselt õpilaste suunas, aga minu meelest tuleb õpetada ka vanemaid. See valdkond lihtsalt areneb nii kiiresti.

Võrreldes kahe eelmise festivaliga oli muidugi rõõmustav, et inimesi oli rohkem, arvamusi oli rohkem, sisu oli rohkem. Ja arutelud olid mu meelest paremini läbi mõeldud.