Felika Tuul Erakogu

Eluloonarratiivi metoodika pakub statistiliste uurimuste kõrval sissevaadet inimese subjektiivsetesse kogemustesse, mille käigus on võimalik mõista tema tegelikke vajadusi.

Olles uurinud tervikliku vananemise käsitlust ning seda, mil viisil eakad Eesti mehed vananemisega kaasnevate muutustega toime tulevad ja oma vananemise kogemusi tõlgendavad, võin väita, et vanema eaga seotud raskused on enamasti tingitud elumuutustega kohanemisest, nagu elukohavahetus, laste iseseisvumine, pensionile jäämine.

Samuti avaldavad olukorraga toimetulekule mõju ühiskonnas levivad normid, hoiakud ja stereotüübid ning üldised arengud ühiskondlikus elus ja elu jooksul kogetu.

Avalehele
6 Kommentaari