Looduskaitse arengukava järgi tuleb 2020. aastaks taastada vähemalt 10 000 ha madal- ja siirdesoo elupaiku ning rabade servaalasid. Esimesena taastatavad alad valiti teadlaste, keskkonnaorganisatsioonide ja looduskaitsespetsialistide koostöös. Nimekirjas on 89 ala, näiteks Kuresoo Soomaal, Viru raba Lahemaal ja Muraka raba Alutagusel.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: