Me ei saa tõmmata Euroopas ainsatki piiri, nagu oleks see ühe poolega pind ehk Möbiuse leht. Otse vastupidi, inimeste vaba liikumine Schengeni viisaruumis tõmbab piire nii Euroopa Liidu sees kui ka tema suhtes. Eriti puudutab see Põhja-, Ida- ja Kagu-Euroopat, kuid Brexiti järel ka Loode-Euroopat või vähemasti Loode-Atlandit.

Lähtunud siiamaani Euroopast kui kujuteldavast tervikust Schengeni viisaruumi sees, pean ma ajaloo vaatekohalt paraku tunnistama, et niisugune jaotus on liiga jäme, misjuures ta jätab ka petliku mulje, nagu oleks Euroopa üksainus monoliit.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: