Kommenteerijate käitumisele virtuaalses ja näilises anonüümsuses ei näi eksisteerivat inimlikke ega professionaalseid reegleid. Ometi on sõna-sõna-vastu-skaalal meie sõnad võrdsed ja lähevad koos ajalukku, jäädes aegade hämaruseni internetis kättesaadavaks. Moderaatorid ja veebitoimetajad on alles viimaste aastate teema.

Ajal kus meedia töötlev tööstus on kasvanud mitu korda suuremaks kui tootev tööstus ehk originaalmaterjalide loojad, on lihtsalt hämmastav, kui mitmeks lõiguks saab kommenteeritavaks infovooks lõikuda täispikki artikleid. See on nagu küte pidevalt huugavale masinale, milles pole enam vahet, kes või mis seal põleb.

Avalehele
26 Kommentaari
Loe veel: