Merili Metsvahi Erakogu

Mida enam suudab üksikisik oma identiteedi eri aspekte – mille hulka kuulub ju ka soolisus – teadvustada, seda õnnelikum ta kokkuvõttes on. Kui ta hakkab järele mõtlema oma praeguse ja varasema elu üle, olles teadlik ühiskonnas levivatest soostereotüüpidest ja soolise käitumise mustritest ning sellest, kuidas need tedagi mõjutanud on, suudab ta tõenäoliselt edaspidi valdkonna parema läbitunnetatuse tõttu edukamaid valikuid teha.

Asjalugu on aga nii, et praegused sookäitumismustrid on üsna uued.

Avalehele
0 Kommentaari