Heikki Kalle Vallo Kruuser
Harju, Rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringud koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega käsitlevad põhimõttelist üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” kohast trassi kulgemise suunda. Arvamused, et mõne muu trassisuuna puhul sarnases mahus uuringuid tegema ei peaks või et mujal samasuguseid probleeme ette ei tuleks, pole kuidagi põhjendatud. Kui raudteetranspordi arendamise eesmärk on vähendada fossiilsete kütuste kasutamist ja süsiniku vallandumist atmosfääri, tuleb jälgida, et ka taristu rajamisel järgitaks sama põhimõtet. Maanteeametil on juba kümmekond aastat käimas suhteliselt uue tee-ehituse tehnoloogilise lahenduse, pinnase mass-stabiliseerimise katsetused. Sellise meetodiga pole vaja turbakihti välja kaevata, vaid pinnase stabiliseerimiseks on võimalik kasutada muid meetodeid ja materjale. Analüüse ja uuringuid saab teha lõputult, kuid ühel hetkel on vaja langetada ka otsuseid edasiminekuks.
Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: