Foto: Rauno Volmar

Meie eesmärk on teaduslike argumentide ja objektiivsete andmetega ümber lükata loomakasvatussektori vastu suunatud lugematu arv süüdistusi ja näidata potentsiaalseid tagajärgi ühiskonnale, kui loomakasvatus lõppeks.

Avalikkuse šokeerimiseks mõeldud lihtsakoelised sõnumid ja pealkirjad on mõjutanud loomakasvatuse mainet. Kõige enam süüdistatakse meid loomade väärkohtlemises. Tänapäeval on loomade heaolu eest seisvate rühmade survel ühiskond teadlikum ja parandusi on tehtud seadustes, mida oleme hakanud oma taludes rakendama.

Vaja oleks selgitada, miks rakendatakse teatud meetodeid, mis on sageli vajalikud selleks, et kaitsta loomi endid (saba lõikamine, nudistamine jne), kuna linnastunud ühiskond ei pruugi sellest aru saada.

Praegu enam nende praktikate selgitamisest ei piisa ja radikaliseerunud rühmitused ahistavad otseselt valdkonda, nõudes igasuguse loomakasvatustoodangu kaotamist.

Tervis ja kliima

Mis puutub tervisesse, siis hiljuti lükati Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri aruanne punase liha liigtarbimise ohtlikkuse kohta ümber sadade uuringute retsensiooniga, mille kohaselt WHO oma järelduste tegemisel kiirustas.

Ilma teadusringkondade usaldusväärsust kahtluse alla seadmata, peame kaaluma argumentide ülevaatamist. Toitumine on liiga keeruline, et ühele toiduainele üksnes positiivsed või negatiivseid omadusi kinnistada.

Nagu Euroopa Parlamendi liige Clara Aguilera Meatthefactsi kampaania esitlemisel rõhutas, peaks meile sobilik olema Vahemere dieet, kus on palju puu- ja köögivilju, aga ka liha.

Kliimamuutuste eksperdirühma avaldus sisaldas enam kui 28 meedet, kuid meedias kajastati vaid liha tarbimise vähendamise vajadust.

Ehkki me ei soovi, et meid kliimamuutustes süüdistataks, võtame keskkonnaprobleemid kõhklemata käsile. Me kohaneme uute keskkonnanõuetega ja meil on selleks vajalik tehnoloogia. Üks näide on loomadele antud sööda ja saadava liha suhte paranemine 40% võrra viimase kümne aastaga.

Uus algatus

Euroopa karjakasvatuse kaitsmise algatuses osalevad üksteist Euroopa organisatsiooni, et peatada sõnumid, mis kombineerivad omavahel põhjendamatult terviseprobleeme, keskkonnateavet ja antropomorfselt kallutatud argumente.

Desinformatsioon ja valeinfo juurduvad ühiskonnas. Ehkki antibiootikumide kasutamine loomade kasvu ja arengu toetamiseks on Euroopa Liidus keelatud enam kui kümme aastat, on sellest faktist teadlik vaid 38% eurooplastest. Paljud usuvad, et neid kasutatakse valimatult. Teine näide on arusaam, et parem on süüa töödeldud köögiviljaburgerit, milles on rohkem kui 20 koostisosa, kui lihtsat ja toitvat steiki.

Sõnum on selge - loomakasvatus on osa lahendusest, mitte osa probleemist. Oleme ülioluline lüli suureneva elanikkonna toitmisel, planeedi bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ja ringmajandusel põhineva põllumajandusliku toidutootmise edendamisel.

Loe ka: "Liha ei ole kõiges süüdi, rõhutavad esmakordselt jõud ühendanud Euroopa loomakasvatajad"