Kas oleks võimalik inimkonnal toimida nii, et inimeste arv ei oleks 2037. aastaks üheksa miljardit ja 2057. aastaks kümme miljardit?

Inimesed on seljatanud looduse ja inimsoo arvukus kasvab. Puhangut ei pidurda lokaalsed sõjad ega epideemiad. Maailmas elab 7,82 miljardit inimest. Minutis lisandub (s.t sündidest on lahutatud surmad) ühes minutis ligi 150, iga päev 220 000 inimest. Maakera rahvaarv kasvab iga nädalaga rohkem, kui Eestis on elanikke.
Kui vaadata pikemas ajaskaalas, võib näha, kuidas juba paar tuhat aastat tagasi oli neid, kes probleemi teadvustasid. Kui mõelda nn lunastusreligioonides (s.t budismis ja kristluses) algusaegadel valitsenud vaadetele, näeme, et ilma seda pidulikult rahva arvu reguleerimisena serveerimata kehtis hulk reegleid, mis praktiliselt just seda tegid. Et neid rangeid reegleid nimetati moraaliks või eetikaks, on garneering. Ühiskonna jaoks oli see sündimuse kontroll.

Avalehele
28 Kommentaari
Loe veel: