See, et usk on oma tähenduse ja rolli mõneti minetanud, ei tähenda, et ta ei toimiks. Teatud tavad ja kultuurinormid elavad edasi. Enamik suhtub kirikusse positiivselt. Briti sotsioloog Grace Davie on velmanud selle fenomeni tarbeks termini “vikaarreligioon”, mille eesti vasteks oleks “asenduskristlus”. Kuidas seda mõista?

Avalehele
107 Kommentaari
Loe veel: