Soomaal Hüpassaare rabasaarel toimuv metsalaulupidu – ehe näide loodusse pürgijatest, kelle seas on kahtlemata ka mõiste „turist” alla liigituvat rahvast. Foto: Kenno Soo

Metsamajandus ja turismimajandus on kaks olulist majandussektorit, Eesti SKPst moodustab puidusektor viis ja turismisektor kaheksa protsenti. Viimasel nädalal on tõusnud esile küsimus, kas metsamajanduse ja turismimajanduse vahel on Eestis vastuolu.

„Eesti turismi ohustab intensiivne metsade raiumine,” avaldas hiljuti EASi juhatuse esimehena tööle asunud ja ka metsandusettevõtteid nõustanud Peeter Raudsepp Äripäevale. „Siin tuleb kiiresti leida tasakaal, et metsatööstuse huvid ei sõidaks üle turismi huvidest. Ühel majandusharul ei saa olla õigust ignoreerida teisi.”

Turismiettevõtete valulävi üleraiest tingitud metsaelustiku vaesumise suhtes on erinev. 

Avalehele
34 Kommentaari
Loe veel: