Urmas Paet Foto: Rauno Volmar

Loevad teod ja mitte katteta jutt eesti keele olulisusest.

Kava Eesti Keele Instituut sulgeda ei ole kooskõlas varasemate uuringute tulemuste ega soovitustega - hoida keelekorraldus ja keelehoole - see tähendab eesti keele arendamine - lahus järelevalvest, keelepoliitikast ning keelepoliitika rakendamisest. Samuti ei oleks plaan vastavuses teiste Euroopa riikide keelekorralduse ning keelepoliitika ajamise praktikaga.

Eesti Keele Instituut tegeleb eesti kirjakeele hoolde, korraldamise ja arendamisega ning nii Eesti riigile kui eesti kultuurile oluliste sõnaraamatute ja andmekogude koostamise ja ajakohastamisega.

See hõlmab kirjakeele normi tagamist, õigekeelsussõnaraamatu ja arvukate muude sõnaraamatute koostamist, avaliku ja tasuta keelenõu pakkumist, muuhulgas ka oskuskeele ja eurokeele osas, kõnetehnoloogiat ja tekstide helindamist võimaldava kõnesünteesi arendamist.

Lisaks pakub instituut abi eesti keele õppe korraldamisel, jälgib eesti keele korpust ja analüüsib seda, teeb keelekorralduse kujunemiseks vajalike alusuuringuid, tegeleb keeleteooriaga, eesti murrete ja ka soome-ugri sugulaskeeltega.

Seega pole vaja lõhkuda, mis hästi toimib. Ja seda eriti nii tundlikus ja olulises valdkonnas nagu eesti keel.

Taust:

Pühapäeval tuli uudis, et valitsus plaanib septembris tööd alustavasse keeleametisse viia üle pea kõik seni Eesti Keele Instituudi poolt täidetud ülesanded.

"Me ei ole mingil juhul keeleameti loomisele vastu, kuid pühapäevaste uudiste kohaselt toimuks EKI likvideerimine, sest suurem osa meie tegevustest koondataks uude loodavasse ametisse," ütles Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender teisipäeval ERR-ile.