Jäädes oma riigi tuleviku planeerimisel ajalooliste eesmärkide juurde, tuleb rõhutada, et just vaimsemad väärtused, kui need oleks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud, annaks meile suurema võimaluse olla riigina ka majanduslikult edukamad. Kui aga juhtivatel kohtadel on end müügimeestena tundvad inimesed, on väikeriigina võimalik kiirelt pankrotini jõuda.

Eesti esimene põhiseadus ütles selgelt, kuidas saaksime olla edukas ja väärikas ning endast lugu pidav väikeriik: majandusliku elu korraldamine Eestis peab vastama õigluse põhimõtteile, mille sihiks on inimeseväärilise ülespidamise kindlustamine sellekohaste seaduste läbi, mis käivad harimiseks maasaamise, eluaseme- ja töösaamise, samuti emakaitse, tööjõukaitse ning nooruse, vanaduse, töövõimetuse või õnnetuste puhul tarviliku toetuse saamise kohta.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: