Kadri Teller-Sepp Erakogu
Eesti kohanimekorralduse lähtepaigaks on põliste kohanimede kaitse ja väärtustamine. Nimesid ei või suvaliselt muuta: need mõjutavad meie koha- ja enesetunnetust. Sellest ei tohiks saada võimu taotlemise vahend ega pant. Uute vallanimede valimise suurim probleem on soov taktikalistel põhjustel panna uuele vallale uus (kunst)nimi. Kohanimeuurijad soovitavad sellist valikuteekonda: kihelkondade ja vanade valdade nimed; vallakeskuse nimed; silmapaistev (loodus)nimi ühinevate valdade territooriumil; uudisnimi; liituvate valdade ühendnimi (sidekriipsuga). Kohanime määramise ja muutmise aluseks on kohanimeseadus. Uue nime kohta esitab arvamuse kohanimenõukogu. Kohaliku omavalitsuse nime muutmise otsustab vabariigi valitsus.
Avalehele
0 Kommentaari