Silmud. Foto illustratiivne. Foto: Arvi Kriis

25. novembril 2019 esitas MTÜ Loomus Veterinaar- ja Toiduametile väärteoteate seoses 9.11.2019 eetris olnud Maahommiku saatega (vt Maalehe artikkel).

Seal näidati silmude piinamist. Nimelt oli saate üheteistkümnendal minutil lõik, kus kalamees raputas kastis olevatele elusatele jõesilmudele peale u 300 g soola ja hakkas neid suure oraga segama. See oli vajalik selleks, et „kibe lima maha tuleks“.

Loomus konsulteeris zooloog Aleksei Turovskiga, kes kinnitas, et taoline käitumine on looma suhtes väga julm. Turovski kirjeldas, et sool kõrvetab silmusid kohutavalt ning nende limanäärmed praktiliselt sulguvad. Seetõttu pole loomad enam nii libedad ja limased ning neid on kergem kätte võtta.

Samamoodi käitutakse ka teiste libedate loomadega, nt angerjatega. Turovski ütles, et silmud satuvad paanikasse ja reageerivad väga ägedalt.“

Veterinaar- ja Toiduamet tutvus esitatud väärteoteatega ja selles viidatud videoga, kuid väärteomenetlust ei alusta.

Selline meetod on kalurite poolt kasutuses olnud aastatuhandeid. Samas võttis VTA arvesse, et sellist tegu võib pidada loomade heaolu kahjustavaks. Seega piirdus VTA suulise hoiatusega.

VTA pöörab kalurite tähelepanu asjaolule, et valikute tegemisel tuleb silmas pidada loomade heaolu aspekte. Võimalusel tuleb valida vähim kannatusi põhjustav kalade hukkamismeetod.