Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja keskkonnaminister Marko Pomerants. Foto: Tauno Tõhk

Reisi esimesed kilomeetrid olid vaevalised. Riigiteest kruusatee on väga mulguliseks muutunud. Ekspolitseinikust kälimees naerab, et see on liikluse rahustamiseks, et ei kihutataks. Naine sõitis Tartust Rakvere poole ja mina läksin Tartust bussile. Oleks saanud ka maaeluminister Tarmo Tammega, kes Põlvamaa mees, aga tema läks juba tund varem. Lennujaamas saime kenasti kokku. Seal selgus, et ka Margus Tsahkna ja Sven Mikser on pidanud pühapäeva õhtuks kodust ära tulema, kümmekond ametnikku takkapihta.

Kohtumine Iirimaa põllumajandus-, toidu- ja merendusministeri Michael Creed’iga.
Foto: Tauno Tõhk

Anšoovis ja volinik

Keskkonnaminister käib kahes erinevas nõukogus: keskkonnanõukogus ja põllumajandus- ja kalandusnõukogus. Seekord oli mu sihtmärgiks see viimane. Kalandus käib Euroopa Liidus püügialade printsiibil. Mingi piirkonna püügihuvilised riigid peaks omavahel ühise arusaama tekitama. Me näiteks kuulume Läänemere piirkonda, mille koostöö platvormiks on Läänemere äärsete riikide ühendus Baltfish, mida hetkel juhib Saksamaa. Seekordse nõukogu päevakorra raames arutati Aadriamere majandamise mitmeaastast kava. Püügihuvilised on seal Itaalia ja Horvaatia ning kalaks anšoovis ja sardiin. Ääremärkusena olgu öeldud, et Läänemeres on kilule, tursale ja räimele mitmeaastane majandamiskava kinnitatud. Regionaalste kalanduslepete kokkusidumine nii Euroopa Liidu, kui ka kõikides kaugemates vetes, kus me liikmesriikidel püügihuvi, saab olema kalandusvaldkonna ametnike töömahukaks ülesandeks. Muidugi lõpuks peab lahtised otsad minister koos Euroopa Komisjoniga kokku saama seotud.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ning Brüsselis paiknev keskkonnavaldkonna atašee Mariina Hiiob, keskkonnaminister Marko Pomerants ning samuti Brüsselis töötav kalanduse valdkonna atašee Herki Tuus.
Foto: Tauno Tõhk

Nii nagu on keskkonnaminister töötab kahes komisjonis, nii puutub ta kokku kahe Euroopa Komisjoni volinikuga. Eestis teatakse ilmselt endise transpordivoliniku Siim Kallase ja tänase ühtse digituru voliniku Andrus Ansipi tegemistest.

Keskkonna, merendus- ja keskkonnavolinik on maltalane Karmenu Vella. Temaga seadsime eile ka me eesistumise kalanduse sihte. Kliima ja energiaküsimustes on me partneriks hispaanlasest kliimamuutuste ja energiavolinik Miguel Aries Cañete. Tegu on Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri kabinetiliikmetega.
Arutelu keskkonna-, merendus- ja keskkonnavoliniku Karmenu Vellaga.
Foto: Tauno Tõhk
Vähehaaval toimub ka kolleegidega põhjalikum tuttavaks saamine. Sellesse korda mahtusid Saksamaa, Iirimaa ja Hispaania kolleegid. Europarlamendita ka päris ei saanud. Elisabeth Köstinger Austriast on LULUCF -i raportöör ja kuna tegu on meile olulise seaduseelnõuga, siis tema arusaamad olulised. Mis on ETSi sisu sellest juba järgmine kord, LULUCF -ga saate tuttavaks peale seda. Muide, teema on seotud metsandusega. Olge valvsad.
Europarlamendi liikme Elisabeth Köstingeriga arutasime LULUCFi ehk maa- ja metsakasutussektorit puudutava eelnõu teemal.
Foto: Tauno Tõhk