285-liikmelisest ülemnõukogust kuulus NLKPsse või oli selle liikmekandidaat 192 saadikut ehk 64,6% saadikute üldarvust (1988. aasta 16. novembriks oli kommunistide arv tõusnud 202ni). Isegi parteitutest rahvasaadikutest oli 14,7% ÜLKNÜ liikmed, selgub ülemnõukogu XI koosseisu biograafilisest lühiteatmikust.

Ametlikel andmetel kuulus ülemnõukokku 144 töölist ja kolhoosnikku (50,5% saadikute üldarvust). Teaduse, kultuuri, kirjanduse, kunsti, ajakirjanduse, hariduse ja tervishoiu alal töötajaid oli kokku 18, parteitöötajaid 48, nõukogude ja riigiorganite töötajaid 50, ametiühingu- ja komsomolitegelasi 2, sõjaväelasi 6. Eestlasi kuulus ülemnõukokku 186, venelasi 75, ukrainlasi 12, valgevenelasi 8, lisaks üks lätlane, üks poolakas ja üks soomlane.

Avalehele
10 Kommentaari
Loe veel: