Foto: Anastasia Dulgier, Unsplash

Planeedid kehastavad psüühilisi impulsse, mis kõik on inimhinges olemas ja võivad avalduda nii kõrgemal kui madalamal tasandil. Nii ei eksisteeri ka „häid“ ega „kurje“ planeete, nagu neid mõnedes allikates nimetatakse, vaid nende impulsside avaldumine inimese elus sõltub tema arengutasemest ehk võimest valida hea ja kurja vahel.

Allikas: Astromaailm