Johann Berend Gottlieb Muischneek (1894–1918) Foto: erakogu

Kuna kõik neli kaupmees Muischneeki poega olid lõpetanud Tallinna Peetri Reaalkooli, on ilmselt seetõttu tekkinudki legend, et esimene Eesti eest langenu oli reaalkooli õpilane või vilistlane.

Lisasegadusi tekitab asjaolu, et aastatest 1917–1929 leidub andmeid 17 Muischneeki kohta Tallinnas. Ja nagu sellest vähe oleks, on Tallinna Linnaarhiivis mainitud veel üht võimalikku kapten Muischneeki. Küllo Arjakas märgib oma 2006. aasta Postimehe artiklis, et “Tallinna Linnaarhiivi andmete kohaselt tuli 13. detsembril 1917 Tallinna 35-aastane staabikapten Ivan Ivani p Musnek”.

Infot Johann Muischneeki teenistusest tsaariarmees ei ole ajaloolastel õnnestunud leida. Arvatavasti saabus ta siiski Tallinna oma onu juurde tööle palju varem. Ka surmatunnistusele on ta märgitud tsiviilisikuna – äriteenijana.

Uuringute käigus leidis autor Läti riiklikust ajalooarhiivist Johann Muischneeki 1906. aasta foto, mis oli lisatud Vidzeme kubernerile esitatud tulirelvaloa taotluse juurde. Suure tõenäosusega on see meie Johann Muischneek 23aastaselt.

Eksitav teave, kus on segamini nimed, tõsiasjad ja väljamõeldised, hakkas ajakirjandusse ilmuma XX sajandi 30ndatel.

Näiteks kirjutab 1935. aasta 9. aprilli Postimees, et “Johann Muischneek on sündinud 1883 ja sai hariduse Tallinna reaalkoolis. Lühikest aega enne oma langemist vabanes ta vene sõjaväest ja teenis oma onu, tol ajal tuntud Tallinna suurkaupmehe Muischneeki juures. Kaupmees Muischneeki poeg, kapten Gott-
lieb Muischneek oli omakorda Tallinna omakaitse salga operatiivseks juhiks nimetatud lahingus Rahuvärava ja linna elektrijaama juures. Kapten G. Muischneek langes hiljem ise Läti vabadussõjas. Mälestustahvliga autasustatava kangelase Muischneeki õde on Läti praeguse siseminister Gulbise abikaasa.”.

Ajakirjanduse kaudu on see eksitav versioon 1930. aastatest alates tänapäevani levinud ühest ajalootekstist teise.

Nagu näitavad ajaloolaste Küllo Arjaka ja Tālis Pumpuriņši leiud Johann Muischneeki väidetavast militaarkarjäärist kuni kapteni auastmeni 1917. aastal, oleksid täiendavad uuringud hädavajalikud. Kapten oli igatahes Johann Berend Gottlieb Muischneek – ilmselgelt on ajaloole meeldinud kaht onupoega korduvalt segi ajada… Läti ja Eesti ajaloolastele tähendab see avarat ühist uurimispõldu.

Järgneb

Vaata ka Eesti Vabariigi 95. sünniaastapäevale pühendatud sündmuste programmi ning vabakava
või lisa oma sündmus kalendrisse

vapp
FOTO: REPRO