Vabariigi Aastapäeva Viinatest Foto: Ilmar Saabas

“Kui Šoti parlament võttis 2012. aasta maikuus vastu seaduse, mis oleks seal 2013. aastast alkoholi ühiku miinimumhinna kehtestanud, kaebasid Šoti Viski Assotsiatsioon ning Euroopa veini- ja viinatootjate ühendus selle otsuse kohtusse,” meenutab Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann.

“2013. aasta maikuus otsustas Šoti kohus, et sealne valitsus omab legaalset õigust kehtestada alkoholi miinimumhind ning mingit konflikti Euroopa seadustega ei nähta. Seega on Euroopas üks kohtutasand sellele meetmele rohelise tule andnud.”

Alkoholiühiku miinimumhinna kehtestamisele on toetust väljendanud ka Euroopa Komisjoni tervisevolinik Tonio Borg.

“Paar nädalat tagasi Brüsselis volinik Borgiga kohtumas käies küsisime tema hinnangut ka miinimumhinnale ning ta väljendas sellele meetmele selgelt oma toetust, meenutades muidugi, et ära on vaja oodata apellatsiooni otsus,” ütles Beekmann, kes tegutseb ka Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi Eurocare asepresidendina.

Nii sellele kui ka paljudele teistele efektiivsetele alkoholipoliitika meetmetele on tugev opositsioon nii tootjate kui erinevate poliitiliste jõudude poolt ning kui Euroopa ühendust ja liikmesriikide valitsemist vaadeldakse ainult majanduslikust aspektist, jäävad vaba turu reeglid domineerima. "Kuid miinimumhinna juhtum ongi otsustajate ette pannud küsimuse, kas peaksime panema ettepoole majandusliku huvi või rahva tervise,” osutas Beekmann.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) on selgelt rõhutanud, et kui mingi turgu piirava meetme peamine põhjendus on rahva tervise kaitse, ei saa olla sellele mingit takistust.

“Kindlasti ei tohiks aga alkoholipoliitika diskussioonis olla kohta alkoholitootjatel, kelle huvide konflikt on objektiivsuse kindlustamiseks lihtsalt liiga suur. On mõistetav, et nad seisavad oma ärihuvide eest ning ka Eesti viinatootjate tellitud õiguslikus analüüsis ei ole midagi imekspandavat. Valitsus ja riigikogu peaks oma otsuse langetama aga sellest mõjutamata.

Alkoholitootjad on ennast esitanud kui lahutamatuid asjaosalisi, kellel peaks olema sõnaõigus alkoholiäri reguleerimise ja poliitika otsustamisel. Rõhutades siinjuures aga veelkord ilmselget huvide konflikti, peab alkoholitootjate osa piirduma siiski vaid kehtestatud reeglite ja seaduste austamises ning täitmises,” arvab karskusliit.

Eurocare on hiljuti kutsunud WHO-d asetama alkoholitööstuse samasse kategooriasse, kus praegu on juba tubaka- ja relvatööstus. Kehtivate reeglite kohaselt ei astu WHO mingisse dialoogi tööstustega, mis toodavad tooteid, mis kahjustavad otseselt inimeste tervist nagu seda on tubaka- ja relvatööstus.

Alkohol on vanuserühmas 15-49 esimeseks haiguskoormuse ja enneaegse suremuse riskifaktoriks maailmas. WHO Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur on alkoholi klassifitseerinud esimese kategooria kantserogeeniks. Alkoholi tarvitamine on seotud umbes 70 erineva haigusega.