Ruudi Toomsalu. Erakogu

Avataktiks selles enneolematus ettevõtmises oli 1949. aasta veebruaris toimunud EK(b)P Keskkomitee büroo istung, kus arutati kehakultuuri- ja sporditöö küsimusi ning ülesandeid Eesti NSVs. Millegipärast Eesti sportlikud saavutused ja tulemused parteiladvikule erilist rahulolu ei valmistanud.

Võimalik, et vastavad suunised anti parteijuhtidele Moskvast.


Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: