Sinaradese külas Foto: Marit Oimet

Lõhe meeste ja naiste oodatava eluea vahel on väiksem seal, kus naistel on juurdepääs tervishoiuteenustele raskendatud. Vaestes riikides, kus teenused on puudulikud, sureb raseduse ajal, sünnitades või peagi selle järel üks 41 naisest, samas kui rikkamates riikides üks naine 3300-st.

Rohkem kui 90 protsendil madala sissetulekuga riikidest on 1000 inimese kohta vähem kui neli hooldajat ja ämmaemandat.

Mehed ei otsi abi

Hoiakud tervishoiule on erinevad. Kui mehed ja naised seisavad silmitsi sama haigusega, otsivad mehed arstiabi vähem kui naised.

Suure HIV-levikuga riikides teevad mehed HIV-testi väiksema tõenäosusega kui naised, neil on väiksem tõenäosus saada retroviirusevastast ravi ja nad surevad aidsist tingitud haigustesse sagedamini kui naised. Samamoodi otsivad tuberkuloosi põdevad mehed naistest arstiabi harvemini.

Meeste suremus nakkushaigustesse on tunduvalt suurem kui naistel. 2016. aastal oli 30-aastasel mehel 44 protsenti suurem tõenäosus surra nakkushaigustesse enne 70. eluaastat kui naisel.

Sagedased enesetapud ja tapmised

Mehed on hädas ka enesetappudega — 2016. aastal oli ülemaailmselt meeste suremus enesetapu tagajärjel 75% suurem kui naistel.

Liiklusõnnetustes saavad samuti mehed surma tunduvalt rohkem kui naised. 15-aastaste ja vanemate meeste liiklussurmade arv ületab samas vanuses naiste surmade arvu rohkem kui kaks korda.

Tapmiste tagajärjel kaotab elu neli korda rohkem mehi kui naisi.