Foto: Metsatöll

Kontsertkaadrid on filmitud Metsatöllu juubelikontserdil Rock Cafés veebruaris 2019. Videos on kasutatud kaadreid Eesti looduslikest pühapaikadest, mille võtsid üles Ahto ja Kiur Kaasik.

“Meie, eestlased, oleme õnnega koos, et meil on veel säilinud ajaloolisi põliseid hiiepaiku, pühasid kive, allikaid, metsi ja puid. Et meil on andmeid selliste paikade kohta ning inimesi, kes siiani tavasid looduslike pühapaikade kohta au sees hoiavad, mäletavad ning edasi pärandavad,” ütleb Metsatöll. Ja küsib: "Kas me aga suudame rahva ja riigina neid põliseid väärtusi ning -paiku oma lastele, tulevastele põlvedele, edasi pärandada?”

Eestis on teada ligikaudu 800 hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid ning suur osa neist on ka siiani kasutusel. Paljud aga on ohustatud ja kadumas, unustamise ja/või hävitamise tõttu.

Juuni algul hävitati Aburi hiis Väike-Maarja vallas, loa selleks andis ametiasutus, kes peaks tegelikult hea seisma selle eest, et põlisväärtusi ei vahetataks rahaks.

“Kui müüme maha oma viimase hiiepuu ning lõhume “arendusele” ette jääva ohvrikivi, puudub meil võimalus seda tulevikus taastada. Me hävitame sellega oma kultuuri alustalasid – mälu, mis meist teeb rahva. Eesti rahva. Kurbusega peame tõdema, Aburi ei ole ainuke, läbi aastate on meie vaarisade ja -emade pärandit ning neile pühasid paiku hävitatud määramatu hulk. Seetõttu on ülioluline, et jätkuks meie looduslike pühapaikade inventeerimine, et taastataks koheselt looduslike pühapaikade kaardikiht maa-ameti geoportaalis ning jätkataks teadvustustööga neil teemadel. Tuleks võimalikult ruttu võtta riikliku kaitse alla pärimusega seotud hiiepaigad, et hoida ära nii tahtlikku looduslike pühapaikade laastamist kui ka “tööõnnetusena" ja rumalusest sündinud hävitamistööd," ütlevad muusikud.

Laulu "Koduhiite kaitsel" produtseerisid Metsatöll ja Keijo Koppel. Video monteeris Jalmar Väin.