Foto: David Menidrey, Unsplash

PÄIKE


Head omadused: Mehelik printsiip. Elujõud. Energia. Mõjuvõim. Autoriteetsus. Organiseerimine. Identiteet. Sisemine mina. Põhiolemus (EGO enesetunnetus). Tahtejõud. Teadlikud motivatsioonid. Eesmärgile pühendumine.
Halvad omadused: EGO. Ambitsioonikus. Võimuiha. Ülbus. Uhkus. Kõrkus. Domineerimine. Soov valitseda. Edevus. Eneseimetlus.

KUU

Head omadused: Naiselik printsiip. Emotsioonid. Tunded. Intuitsioon. Alateadvus. Alateadlikud soovid ja püüdlused. Hingestatus. Tundlikkus. Õrnus. Pehmus. Naiselikkus. Harjumused. Mälu. Minevik. Lapsepõlv. Vanematelt päritud omadused. Kodu ja perekond. Eostumine. Rasedus. Sünd. Emadus laiemas mõttes. Kõik tsüklilised protsessid.
Halvad omadused: Muutlikkus. Mõjutatavus. Kahtlused. Ebakindlus. Iseseisvusetus. Sõltuvus. Nõrkus. Tahtejõuetus. Kindlusetus. Vastuolulisus. Tujukus. Haiglaslik tundlikkus. Kartused ja hirmud. Lapselikkus.

MERKUUR


Head omadused: Intellekt. Mõistus. Loogika. Mälu. Otsustus- ja kohanemisvõime. Tajumis- ja tunnetusprotsess. Muljete ja kogemuste kvaliteet. Üleüldine infovahetus ja kommunikatsioon. Mõisted ja väljendid. Kõne. Kiri. Vaimne keskendumine.
Halvad omadused: Närvilisus. Rahutus. Hajameelsus. Otsustusvõimetus või muutlikud otsused. Valetamine. Kombineerimine ja sahkerdamine. Tajumise, tunnetuse ja mõtlemise kõrvalekalded. Kohanemisvõimetus. Veidrused. Pedantsus ja kriitilisus. Kiirustamine.

VEENUS


Head omadused: Ilu. Armastus. Külgetõmbejõud. Populaarsus. Seltskondlikkus. Lõbud. Naudingud. Kõik meeldiv ja rahuldust pakkuv. Partnerlus. Ühinemine. Kunst. Harmoonia. Täiuslikkus. Elegantsus. Esteetilisus. Lõbustusasutused. Riietus. Mood. Luksusesemed.
Halvad omadused: Lodevus. Lõbujanu. Passiivsus. Laiskus. Snobism. Edevus. Ilutsemine. Madal moraal. Liiderlikkus. Kergemeelsus.

MARSS


Head omadused: Energia. Füüsiline jõud. Tahe. Konkreetne tegevus. Julgus. Ettevõtlikkus. Võitlusvaim. Otsustavus. Organiseerimine. Aktiivsus. Kaitse ja vastupanu välistele mõjutustele.
Halvad omadused: Agressiivsus. Sõjakus. Impulsiivsus. Tormakus. Konfliktsus. Vastuolud. Vägivald. Õnnetusjuhtumid. Primitiivsus. Kergeusklikkus.

JUPITER


Head omadused: Laienemine. Avardumine. Kerge edenemine. Andekus. Populaarsus. Kuulsus. Headus. Heldus. Optimism. Vabadus. Sõltumatus. Mitmekülgsus. Sallivus. Sotsiaal-ühiskondlik printsiip.
Halvad omadused: Liialdused. Kontrollimatu laienemine. Vaimne ekspansioon ja religioosne fanatism. Ülbus. Piirangute mittesallimine. Idealism. Ülehindamine. Laialivalguvus.

SATURN


Head omadused: Struktuur. Vorm. Mateeria. Süsteem. Seadus. Reeglid. Püsivus. Stabiilsus. Selgepiirilisus. Konkreetsus. Distsipliin. Vastupidavus. Mõõdukus. Visadus. Praktilisus. Vastutuse võtmine ja kohusetäitmine. Ettevaatlikkus. Praktilisus.
Halvad omadused: Takistused. Piirangud. Kitsendused. Raskused. Rõhutus. Depressioon. Üksindus. Tuimus. Karmus. Konservatiivsus. Aeglus.
Jäikus. Paindumatus. Materialistlik piiratus.

URAAN


Head omadused: Uuendused. Vabadus. Spontaansus. Sõltumatus. Originaalsus. Inspiratsioon. Reformid. Uued ideed. Radikaalsus. Avastused. Üleüldine progress. Inimarmastus. Sõprus. Moodne tehnoloogia
ja alternatiivsed teadused.
Halvad omadused: Ootamatused. Järsud muutused. Mässumeelsus. Ekstsentrilisus. Korrapäratus. äkkintsidendid. Anarhia. Moraali ja seaduse puudumine. Perverssused. Eraklus.

NEPTUUN


Head omadused: Kunst. Poeesia. Eneseohverdus. Heategevus. Kõrge vaimne ja intuitiivne tunnetus. Kõrgeim harmoonia ja ülim nauding. Ekstaas. Geniaalsus. Meditatsioon. Müstitsism. Hüpnoos.
Sensitiivsus.
Halvad omadused: Kaos. Segadused. Eesmärgitus. Unistamine. Illusioonid. EGO nõrkus. Tahtejõuetus. Väsimus. Unisus. Alkohol ja narkootikumid. Psüühika kõrvalekalded. Naudinguiha. Iharus. Petmine ja
enesepettus.

PLUUTO


Head omadused: Intensiivsus. Kontsentreeritud energia. Jõud. Uuenemine. Muutused. Areng. Evolutsioon. Praagi hävitamine. Parandamine. Restaureerimine. Seksuaalenergia. Teisenemine. Taassünd.
Halvad omadused: Deformatsioon. Anomaalia. Surve ja mõjutamine. Jõuvõtted. Lagunemine. Häving. Vägivald. Allmaailm. Omastav ja kontrolliv jõud.

MUST KUU ehk LILIT (Fiktiivne punkt, mis tähistab KUU apogeed)


Head omadused: Eristumine. Individualiseerumine. Isiksuseks saamine. Positiivne loomiskirg. Andekus. Silmapaistvus. Kuulsus.
Halvad omadused: Madalad kired, kontrollimatud ihad. Pahed. Veidrused. Perversused. Hullus. Halb kuulsus. Skandaal.

KUU LÕUNASÕLM


Head omadused: Mineviku väärtuslik kogemus. Pagas, millega on saabutud sellesse ellu. Märk ja maja, milles Lõunasõlm asub, on „pilgeni täis“ selle märgi ja maja temaatikat. See on kogemus, aga ka koorem.
Halvad omadused: Mineviku koorem, harjumused ja hoiakud, millest on raske vabaks saada. Taak, mis hoiab tagasi ega lase mineviku mõjudest vabaneda.

KUU PÕHJASÕLM


Head omadused: Suund tulevikku. Eesmärk, mille poole peab liikuma. Märk ja maja, milles Põhjasõlm on, peavad saama eesmärgiks ja sihiks, mille suunas liikuda.
Halvad omadused: Nõrk koht, puudus ja vajakajäämine, mis vajab arendamist ja täitmist. Tühi koht, mille suunas alles tuleb hatata liikuma. Tühi Paberileht, mis tuleb täita Eluromaaniga.