Laulusaadetega suudavad ehk mingil moel rinda pista mälumängud ja kokasaated, mida samuti regulaarsete teleülekannete algusest peale ikka tuleb ja läheb. Omaaegsed ETV ülimenukad saated “Horoskoop” ja “Naapurivisa” on minu jaoks vaata et sünonüümid, mis ilmestavad televisiooni algusaega.

Kuigi aastate jooksul on laulusaadete ülesehitus tublisti muutunud, siis enamjaolt püsib neis kesksel kohal võistlusmoment – kord rohkem, kord vähem objektiivne, aga võitja peab mingil moel selguma.

Kui hinnata järjepidevuse põhjal, siis on ilmselt kõige pikema elukaarega ETV laste laulukonkurss “Laulukarussell”, mis alustas märtsis 1992 ja külastab eetrit tänini.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: