EK(b)P KK I sekretäri Nikolai Karotamme võimult kõrvaldamise aktsioon kulmineerus 1950. aasta märtsis toimunud VIII pleenumil. Sellel pildil tervitab Nikolai Karotamm Eesti NSV talurahva III kongressi, mis toimus 1948. aasta 19. juunil. Foto: Filmiarhiiv

Sellel 65 aastat tagasi toimunud parteifoorumil oli ainsa päevakorrapunktina arutlusel kuu aega varem Moskvas vastu võetud otsus “Vigadest ja puudustest EK(b)P Keskkomitee töös”. Kremli suuniseid oli Tallinna edasi andma tulnud tollane ÜK(b)P KK sekretär Panteleimon Ponomarenko.

Eesti taasvallutamise järel 1944. aasta varasügisel tõusis kohe päevakorrale nn kodanliku natsionalismi vastane võitlus. Sellest sai sõjajärgses Eesti NSVs üks keskseid poliitilisi olusid kujundanud ideoloogiline suunis.


Avalehele
7 Kommentaari
Loe veel: