Karusepäeva kombestiku järgimine pidi aitama selle vastu, et karu karjale ega karjakoertele liiga ei teeks. Peeter Karask

Tähelepanuväärne on selle päeva kahenimelisus rahvakalendris. Karusepäeva nimetus viitab karu austamise tähendusele. Päeva kombestiku järgimine pidi aitama selle vastu, et karu karjale ega karjakoertele liiga ei teeks.

Peale metsakiskjate tõrjumise oli see päev soodne ka põllukahjurite eemalehoidmiseks. Nimelt arvati, et sel päeval on õige aeg alustada rukkimaa ettevalmistamisega, sest karusepäeval tehtud künd hävitab rukkiussi.