"Tõe ja õiguse" Pearu ja Andres kinnitasid veenvalt, et kohtuvaidlustest oli saanud nende elu harjumuspärane koostisosa. Allfilm

Rahvusarhiivis on hoiul üle 2000 vallakohtute protokolliraamatu, milles peegeldub Eesti XIX sajandi külaelu. Protokollides kajastuvad vallakohtusse jõudnud väiksemad vaidlused, üleastumised ja nõuded, solvamis- ja teotamisjuhtumid, aga ka lepingute kinnitamine ja pärimisküsimuste lahendamine.

Vallakohtus protsessimine ei kõnele tingimata talurahva tõelembusest ja soovist õiguste eest seista. Sageli oli tegu arginägeluste, kahjutasunõuete ja töösuhetest tekkinud erimeelsustega ning kohtulaua ees võeti mõõtu naabri, külamehe, peremehe või sulasega ning selgitati jõuvahekordi.
Oli aga ka asju, mille koha pealt taluinimeste suud seisid lukus, mille üle ei kaevatud ning mille kohta ei antud kuriteo lahendamisele kaasaaitavaid tunnistusi, nt perevägivald naiste suhtes, imikute tapmine ja rannarööv.

Avalehele
27 Kommentaari
Loe veel: