Eestis kurdetakse pigem selle üle, et oleme ülearu linnastunud, et inimesed lahkuvad maalt linnadesse. Linnastumist võib mõõta mitmel viisil. Üks väga lihtne viis on arvutada, kui palju inimesi elab linnades ja võrrelda seda kogu rahvastiku arvuga. Selle järgi elab Eestis linnades natuke alla 70% inimestest. Kui võrrelda seda Euroopaga, siis Soomes elab linnades üle 80%, Belgias üle 90% inimestest. Väga paljudes riikides elab üle 80% inimestest linnades. Seega 70% linnarahvast on veel liiga vähe? Kui teha pingerida, mille ühes otsas on väga linnastunud riigid ja teises vähe linnastunud riigid, siis enam kui 90% linnaelanikkonnaga riik on väga linnastunud riik - nagu näiteks Belgia. 80-90% on palju linnastunud riik, nagu Soome ja Rootsi. 70-80% linnarahvaga on linnastunud riik. Ja 60-70% on suhteliselt vähe linnastunud riik, ning just siin asubki Eesti. Kas tugev linn on ka korraliku maaelu eelduseks?

Avalehele
130 Kommentaari
Loe veel: