---

JÄÄR 21.03.–19.04.

Riski ja raha

Jäärale on tulemas tuline aasta, kus teravust, riskantseid olusid ja võitlust. Juba läinud aasta lõpul sattusid Jäärad uudsesse olukorda, mistõttu aastavahetus ja jaanuar on tulevikuplaanide tegemise aeg. Töö ja karjäär on see, millega pead murda.

Jaanuar võib kaasa tuua vajaduse reisida.

Autor: Valdek Alber
Veebruaris on võimalikud sekeldused sõprade ja töökaaslastega, keda on tabanud ebaõnn või kahtlused ja kes nüüd ootavad temalt toetust. Tuleb palju energiat kulutada, et töö kollektiivis laabuks ning jaanuaris tehtud plaane saaks ka realiseerida. See on tähtis kuu, millest võib sõltuda terve aasta iseloom. Seetõttu on tähtis kohe kõvad tuurid peale saada, seda enam, et märtsis tuleb arvestada seisakute ja tagasilöökidega, mida võib põhjustada kas Jäära enda vilets tervis või mõne kaastöötaja toppamine oma tööasjades.

Kevade algusest kuni aprilli keskpaigani tekib vajadus tempot tõsta, et oma töödega tähtajaks toime tulla. On näha sagedasi autosõite, ent ka liiklusavarii ohtu 5. kuni 9. aprillini. Kuu teine pool on rahulikum ja toob raha juurde. Jäär lubab nüüd endale rohkem väljaminekuid ostudeks, mida võib põhjustada huvi ühe vastassoo esindaja vastu. Küllap see noortega nii ongi.

Mai esimesel poolel tuleb raha üle lugeda ja otsustada, mida võib kollektiivile lubada ja mida mitte. Paistab, et olukord väga hull polegi ning kuu teine pool võimaldab meelelahutust ja väljasõite, ka romantilist laadi suhteid. See on veel hea aeg uuteks tööalasteks kokkulepeteks.

Juuni tuleb huvitav mitmete ootamatute ettepanekute poolest, toob suhtlemist kõrgel kohal olevate inimestega ja intellektuaalse elu elavnemist tööl. On näha palju tegelemist paberimajandusega.

Jaanipäevast juuli keskpaigani paistab suvepuhkus, sest märgid näitavad kodule ja perekonnale pühendumist. Kuid pea tegeleb endiselt tööküsimustega. Reisimiseks pole see aeg soodne, küll on seda juuli teine pool.

Augustis on Jäär täis loomeenergiat ning näitab üles oma head organiseerimistalenti, mida läheb ka vaja. Ühiskonnaelu on täis sündmusi, mis nõuavad mõtestamist ja kiireid otsuseid.

Paraku toovad augusti lõpp ja september kaasa suurt võitlust oma tahte ning visiooni läbisurumiseks. Siin pole välistatud ka ultimaatumi esitamine: kas jätkata vanal kohal või lahkuda.

Alles sügise alguses ja edasi enam-vähem kogu oktoobris on näha stabiilsemaid olusid. Nüüd tegeleb Jäär septembris katkenud suhete taastamisega.

Novembris tuleb hoida tervist. On oht üle töötada, sest segadust põhjustab ülemäärane info, millesse hakkab juba uppuma. Seetõttu vajab Jäär nüüd veidi üksindust, et keskenduda ja sortida välja esmavajalik, mis aitaks aasta viimasel kuul tõhusamalt edasi minna.

Detsembris tuleb kaitsta oma seisukohti ülemuste ees. Kui see õnnestub, siis tuleb ka raha. Ilmselt tuleb, sest Jäär on aastavahetusel kingitustega helde.

SÕNN 20.04.–20.05.

Edu ja reise

Võib öelda, et tulemas on päris hea aasta, eriti kui on viitsimist pühendada end reisimisele ja uutele tutvustele, mis tema konservatiivsele loomusele üldiselt omased ei ole. Kuid Jupiteri liikumine Kalades annab šansi sel aastal oma tegevusvälja tunduvalt laiendada.

Noortele inimestele avanevad võimalused täiendada haridust välismaal või asuda tööle firmasse, mis võimaldab rohkem reisida. Igatahes silmaring ja väärtushinnangud muutuvad aasta lõpuks avaramaks, tõuseb ka enesehinnang.

Autor: Valdek Alber
Kui jaanuar näitab rohkem puhkusereise, siis veebruaris on need seotud pigem tööasjadega. Veebruaris on kõvasti konflikte nii ülemuste, seadusetegijate kui ka kolleegidega, sest väljakujunenud olukord ei vasta aastavahetusel tehtud plaanidele.

Märtsis tuleb uuesti maha istuda ja aastale kavandatud plaan tegelike võimalustega kokku sobitada. Kevade esimene kuu on ka kõige tähtsam, sest siis pannakse alus pikaajalisele koostööle uuendatud kaadriga või koguni töö uues kohas.

Aprillis näitab Sõnn üles kärsitust, sest talle tundub, et kaastöötajad ja alluvad on aeglased. Samuti pole välistatud kaastöötajate
eemalejäämine mingi ebaõnne tõttu, mispärast Sõnnidel tuleb topelt tööd teha. Kuid see on teisejärguline. Tähtis on see, et Sõnn on leidnud enda jaoks mõtte, mille nimel pingutada.

Aprilli teine pool ja kogu mai kujunevad samuti väga oluliseks ajaks. Siis leiavad aset vajalikud rahapaigutused, mis võivad küll jääda väiksemaks, kui soovitud, ent mingeid tulemusi mai lõpul ja juunis nad siiski toovad.

Juunis suhtub Sõnn oma ülesannetesse vabamalt, sõidab palju ringi, peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja võtab aega ka südamelähedaseks tegevuseks, milleks on uue romantilise suhte loomine või mõni meelisharrastus – tennis, golf, numismaatika?

Poliitikaga tegelevatele Sõnnidele sellist ilusat idülli välised olud ei võimalda, kuna sisepinged ühiskonnas on väga suured ja rahvusvahelised suhted teravad. Aga mine tea, kui Sõnn midagi pähe võtab, siis ei kõiguta teda ka kahuripaugud.

Juuli on kindlasti üks aasta paremaid kuid, sest võimaldab nii puhkust kui ka selle kõrvalt tööasjade ajamist. Siin Sõnn kiirustab elamisega, ta mõtleb palju justkui ette aimates, et augustis ei anna enam midagi teha.

Ja õigesti teeb – augustis toimuvate looduslike ja sotsiaalsete tormide eest on tema end hästi kindlustanud, olles nüüd pere keskel ja tugevate müüride varjus. Kuu lõpuks on valmis kriisist väljatuleku uus plaan, mida ta septembris ellu viima hakkab.

Sügise algus ja kogu oktoober lubavad tulla aasta edukamad kuud just tööalaste saavutuste poolest. Selle aja sees kasvab Sõnni autoriteet tugevasti. Noored ja vallalised Sõnnid astuvad õnnelikku koosellu nii oktoobris kui ka novembris.

Novembri lõpp ja detsember siiski enam nii roosilised ei ole. Paistab tulema tülitsemisi, kus üheks põhjuseks võib olla Sõnni enda liigne kriitikameel. Talle tundub, et lähedased ei hinda nende heaolu nimel tehtavat panust piisavalt kõrgelt.

Kuid säärane lõppakord ei riku ometi aastaga kättetulnud reaalseid
saavutusi, nii et aastavahetuse ajal
on nad üsnagi rahulolevad.

KAKSIKUD 21.05–20.06.

Tööd ja tervisemuret

Kaksikuid ootab suurem keskendumine tööle. Nii ülemused kui kolleegid püüavad neile rohkem rakendust leida. Seda võis täheldada ka juba läinud aasta viimastel kuudel, kui töökohas toimusid ümberkorraldused.

Uuel aastal tuleb osata teha koostööd uute inimestega, harjuda mõneti muutunud töörütmiga. Töö ja karjäär on aktuaalsed rohkem aasta esimesel poolel, teine pool viib tähelepanu enam partnersuhetele ja eraelu korraldamisele. Samas võivad tööalased kohustused koguni kasvada.

Autor: Valdek Alber
Rohkem tähelepanu vajab kindlasti ka tervislik seisund, mida mõjutavad ülepinged jaanuaris, mais ja veel aasta lõpul.

Jaanuari esimesel poolel on Kaksikud üsna mõtlikud ja püüavad üle olla negatiivsest atmosfäärist, mida tingib ühiskonna üldine olukord. Nad tunnevad vajadust ennast koguda ja õige taktika välja töötada.

18. jaanuaril algab huvitavam ja aktiivsem periood, mis kestab kogu veebruarikuu. Võib tekkida tunne, et neid tiritakse nelja ilmakaarde, aga kuna korraga igale poole ei jõua, tuleb asjadele anda õige järjestus.

Veebruari lõpul ja märtsis pööravad ülemused neile tähelepanu ja püüavad nende kompetentsi paremini ära kasutada. Selline tunnetatav kontroll ja tähelepanu võib kesta juuni lõpuni ning seda võib tulla ka kolleegide ja konkurentide poolt.

Mais tuleb Kaksikutel rohkem arvestada pahasoovlikkusega, seepärast ei tasu siia planeerida tähtsaid ettevõtmisi. Mais pole välistatud ka tervise halvenemine.

Juuni seevastu võimaldab paljut kompenseerida, on rohkem energiat ja head pealehakkamist, kutseid seltskondlikele üritustele, lühemaid sõite. Kuu teine pool toob taas jutuajamisi ülemustega tulevikuplaanide osas või konkreetsemate ülesannete teemal. Need tasub vastu võtta ja puhkusega mitte kiirustada.

Juulis on võimalik ühitada tööülesannete täitmine erahuvidega – vähesed tunnid tööl ja õhtul randevuu! Reisile tasub minna alles 25. juulist.

Ka augusti algus kuni 12. kuupäevani on kasulik ümbruskonna vahetamiseks, uute tutvuste loomiseks. On palju loominguenergiat, mis vajab väljundit, ja selleks sobibki hästi reisimine. Tasub meelde jätta, et kuu keskel esineb varguste või muud liiki arusaamatuste ja sekelduste oht, eriti liikluses, olgu bussis või laeval. Ohtlikud kuupäevad on 11., 12., 13.

22. augustil algab kodusem ajajärk. Kuni 19. septembrini on tähelepanu keskmes kodu ja kinnisvara küsimused: remont, majapidamine, aiatööd.

Alates 20. septembrist muutub elu sotsiaalsemaks ja see ühiskondlikult aktiivne periood kestab kogu oktoobri: reisid, komandeeringud, seminarid ja avalikud esinemised. Noortel ja vallalistel on see hea aeg pulmadeks.

November nõuab sisemiste jõudude mobiliseerimist, et tähtajaliste töödega toime tulla. Tuleb ette pingeid ülemustega, samuti kodus.

Detsember toob küll vaheldust, kuid ka konkurentide intriige, mistõttu kuu halvendab mõnevõrra tervist.

VÄHK 21.06.–22.07.

Tõrkeid ja võite

Vähki ootab ees palju rõõmustavat, mistõttu kivi alla peitu pugemist tuleb ette harva. Suuremate saavutuste ja võitude võimalus on aasta esimesel poolel.

Jaanuaris on ta edukas uute partnerite ja liitlaste soetamisel – ka siis, kui sõidab oma vana partneriga talvepuhkusele. Siis võib ta tööasju edukalt ajada eemaltki. Ta ei jäta tänase päeva toimetusi homse varna, ja õigesti teeb.

Autor: Valdek Alber
Veebruar toob kaasa takistusi ja tõrkeid. Liitlastel on välja kujunenud erinev arvamus ning ega konkurendidki maga. Kuni 23. veebruarini on palju sõnasõda ja lausa riidu. Nüüd sõltub palju tema veenmisvõimest ja oskusest oma seisukohti põhjendada.

Igatahes kaotajaks ta ei jää ja märtsis avanebki võimalus plaanitu ellu viia. Kevade esimesel kuul on Vähk täis entusiasmi ja näeb oma ettevõtte tegevusvõimalusi kaugele ette.

Mõni sõidab siis pikemale komandeeringule või enesetäiendamisele, avarduvad rahvusvahelised suhted üldse. On näha, et neil tuleb läbirääkimisi ja dokumentide vormistamisi, tuleb palju kirjatööd. Aprillis on kohtumisi tähtsate, kõrgetel kohtadel olevate inimestega.

Mai toob esimesi tagasilööke: kellelegi ei meeldi Vähi suur aktiivsus ja talle hakatakse kaikaid kodaratesse viskama. Ees võivad oodata isegi valesüüdistused.

Juuni esimene pool kuni 12. kuupäevani kulub eelmise kuu segaduste klaarimiseks ja Vähi tundliku hinge kosutamiseks. Kuu teisel poolel laabub töö kollektiiviga ja täitub ühine rahakassa. Vähk peab plaani, kus ja kuidas oma sünnipäeva pidada.

Juuli toob üldse uusi värskendavaid tuuli. Hing täitub uue lootusega paremale tulevikule ning leidub ka toetajaid nende plaanide elluviimiseks. Juuli on puhkusekuu, mis võimaldab enam pühenduda pereelule.

Augustis nõuavad tööasjad suurt tähelepanu ja juulis tehtud plaanid jäävad paberile. Välised olud on sedavõrd muutunud, et tuleb ümber orienteeruda.

On näha sagedasi lühemaid sõite siia-sinna, et kohapealse olukorraga isiklikult tutvuda ja õigeid otsuseid vastu võtta. Rahaga on soovitatav augustis kitsi olla, et pärast mitte kahetseda liigse pillamise pärast.

September lubab palju edu, autoriteedi kasvu ja liidripositsiooni tugevnemist. Seda juhul, kui eelmise kuu sündmustest on tehtud õiged järeldused.

Tänu heale informeeritusele on Vähil võimalik eelmisel kuul tekkinud probleemid nüüd ära lahendada. Vaatamata suurele kärale tema ümber tugevneb Vähi ametialane positsioon.

Ka eraelus on oodata palju meeldivat.

Oktoobris ta pühendabki end perekonnale, lastele, koduse elu mugavuste loomisele.

Üldiselt on oktoober hea ka filosoofilis-müstilisteks mõtisklusteks. See on sisemise elu kosutamise kuu, mis võimaldab novembris avalikkuse ette astuda suurema enese­kindlusega.

Novembris on loomeenergia väga tugev ja see on vaja ära kasutada. Palju tuleb sõitmisi, läbirääkimisi, kokkuleppeid. Mõnel nooremal Vähil tasub koguni osaleda loteriil.

Kuu lõpus on kalduvus ülemäärasele lõbutsemisele, mis teeb taskud rahast tühjaks.

Detsembris lisanduvad tervisehäired. Intelligentsematele Vähkidele tähendab detsember vastutuse suurenemist töökohal, sest tuleb vastu võtta väga tähtsaid otsuseid järgmise aasta osas.

Üldiselt jäävad Vähid aastaga rahule.

LÕVI 23.07.–22.08.

Plaane ja ohte

Lõvi on täis suuri lootusi uue aasta suhtes. Muutused lähiümbruskonnas, mida on põhjustanud majanduskriis, on pannud Lõvi koguma oma sisemisi jõuvarusid, et säilitada juba saavutatud elukvaliteet. Ta tunneb oma suurenevat vastutust ning tema põhiline huvi on leida uusi sissetulekuallikaid, samuti on päevakorral lähedaste abistamine.

Jaanuaris naudib ta talverõõme koos perega. Samas ei möödu päevagi ilma tööasjadele mõtlemata. Tal on kindel plaan, mida ta püüab tutvustada teistele, et näha, kellest oleks kaasatulijat ja kellest mitte.

Autor: Valdek Alber
Veebruar ongi see aeg, kui võiks mõttekaaslased kokku kutsuda ja plaanitu juriidiliselt ära vormistada. Noortel inimestel võib see soodne aeg dokumentide vormistamiseks tähendada abielu registreerimist. Kaks esimest kuud ongi soodsad romantilisteks suheteks.

Veebruari viimane nädal, 21.–28.02., näitab liiklusõnnetuse või muul põhjusel saadud trauma ohtu – seega ettevaatust!

Ka märts pole kuni kevade alguseni lihtne aeg, sest koostööpartnerid ja alluvad kõhklevad, ei täida korralikult oma töökohustusi. Põhjus võib olla ka väheses rahas.

Kevade algusega 20. märtsil hakkavad asjad jõudsamini edenema. Ellu tuleb midagi väga rõõmustavat. On näha, et Lõvi mõtleb pikemale reisile.

Aprillis on loomepotentsiaal kogu esimese poolaasta kõrgeim. Võitlust tuleb rohkesti, aga see kannab vilja. Autoriteet kasvab ja reisid õnnestuvad.

Mai toob takerdumist ning võimalikke kiirmeetmeid olukorra päästmiseks. Nii kodus kui välismaal toimuv nõuab Lõvilt reageerimist: suured sotsiaalsed rahutused, võimalikud rahakursi kõikumised. Kõik see nõuab olukorra ümbermõtestamist. Ka keegi konkurentidest võib tema poole pöörduda sooviga ettevõtted ühendada. Võimalik, et tuleb mõnele abi anda.

Lõvile üsna keerulised olud on näha 14.–18. maini, samuti 25.–30. maini, kui nad ise peavad abi paluma – lausa kõrgematelt jõududelt.

Juuni tuleb kontrastide kuu: lähedased ja sõbrad püüavad anda head nõu, samas üritavad vastased eelmisel kuul valesti tehtut üles puhuda. Lõvi vajab edasiminekuks kollektiivi kindlat tuge. Närvide kosutamiseks võtab ta ette lühemaid sõite ning on meeleldi kokkupuutes meediaga.

Juuli on parim kuu puhkuseks, mida Lõvi väga vajab pärast kahe eelmise kuu vapustusi. Siin võib tekkida huvi midagi oma kinnisvarast maha müüa või siis seda hoopis juurde osta. Selliseid tehinguid on parem siiski teha pärast 15. juulit.

August on saatuslik kuu, mis otsustab väga palju: kas ettevõte jääb veepinnale või upub, firma läheb pankrotti või mitte. Kui ta ise on kõrge ülemus, tuleb läbi viia suurem koondamine.

Kuid samas on viide kaugelt tulevale ootamatule abile, näiteks mõnelt rahvusvaheliselt organisatsioonilt. Lihtinimesele võib see olla mõne kaugel elava sugulase abi. Noored sõidavad välismaale elama või tööle.

September näitab aktiivset toimetamist enda valitud erialal ja ka paremat rahalist sissetulekut.

Oktoober on aasta teise poole parim kuu, kui elu on saanud parema materiaalse aluse ning on stabiliseerunud. Tuleb ka rõõmsat seltskondlikku läbikäimist, õnne eraelus.

Novembris on vaja osaleda oma lähedaste, pereliikmete eluolu korraldamises. Erilise tähelepanu all on lapsed.

Detsembris, kui tehakse aastast kokkuvõtet, võib Lõvi nentida, et see polnudki väga halb, ent ka seda, et põhilised ebaõnnestumised algasid illusoorsetest plaanidest aasta algul. Aasta lõpul mängib ta lastele jõuluvana ning külvab nad üle kingitustega.

NEITSI 23.08.–22.09.

Uut ja huvitavat

Neitsile tuleb huvitav aasta – rikas uute tutvuste ja liitude osas, kaasa arvatud abieluliidud. Teda tõmbavad ebatavalised, eksootilised inimesed, kelle taust tema omast tunduvalt erineb. See muidugi rikastab maailmanägemist.

Autor: Valdek Alber
Jaanuaris on Neitsi täis loomeenergiat, mistõttu ta on aktiivselt pühendunud nii oma kodusele kui ühiskondlikule tegevusele. Aastavahetus, sellele järgnenud uued sündmused ja ka vana aasta järelkajad on andnud mõtteid, mida tahaks töökorralduses kasutada.

Paraku ei pruugi teised neid mõtteid jagada, vähemalt mitte kohe. Kuu keskel, 13.–15. jaanuarini tulevad uudised, mis pole meeldivad. Võimalik, et on vaja midagi selgitada. Kasulik on teada, et jaanuar on parem kui veebruar oma uute mõtete ja plaanide väljakäimiseks.

Veebruari esimene pool toob tõrkeid tööl, kuid selle põhjus võib olla tervis, näiteks mõne epideemia levik, mille ohvriks ta võib esimeste seas sattuda. Alates 14. veebruarist kuni kuu lõpuni olud paranevad ning seiskunud tegevused saab kiiresti lõpetada.

Märts ongi see kuu, mis soosib uute liitude loomist ja ebatavaliste inimeste tulekut nende ellu. Noortele on see parim aeg abielu­liidu sõlmimiseks. Neitsil avanevad võimalused suurte materiaalsete ressursside kasutamiseks.

Aprill tuleb keerulisem, lausa segane kuu, mida põhjustavad eriarvamused ja intriigid kollektiivis ning Neitsi poolt kunagi välja­öeldu vale tõlgendamine. Pole välistatud ka järjekordne põdemine.
6.–8. ja 12.–13. kuupäeval võib juhtuda liiklus- või mõni muu õnnetus. Kuu viimane nädal on stabiilsem.

Mai tõotab tulla väga huvitav ja rikas sündmuste poolest. Juba aprilli lõpul tuli alustada ettevalmistusi välismaale sõiduks. Mais võib Neitsi osaleda tähtsal rahvusvahelisel üritusel või korraldada seda kohapeal.

On näha suhtlemist tarkade inimeste ja ka võimuesindajatega. Tuleb läbirääkimisi tulevikuprojektide ja kaugeleulatuvate plaanide üle. Mais võib julgelt allkirjastada dokumente.
Ainuüksi selle kuuga võib Neitsi autoriteet tublisti kasvada.

Juunis on näha ülekoormust tööl, mis on osalt tingitud eelmisel kuul endale võetud lisakohustustest. Ka sagedased reisid ja komandeeringud ei võimaldanud koduseid ülesandeid õigeaegselt lahendada, mistõttu juunis kasvabki kõik üle pea. Paistab, et siin peab Neitsi aitama lahendada veel sugulaste ja sõprade ette kerkinud probleeme.

Õnneks võimaldab juuli kergemalt hingata ning Neitsi saab endale lubada väikest puhkust kuni 11. juulini. Tööasjad on nii tähtsad, et neid peast päris välja ei saa.

Mida ei jõudnud teha juunis, tuleb ära teha juulis. Seda enam et 23. juulist alates satub teele ette ettenägematuid asjaolusid, mida ta on sunnitud lahendama 15. augustini. See puudutab nii eraelu (lapsed, tervis) kui ka ühiskonnas toimuvat.

Vaatamata üldistele sotsiaalsetele segadustele läheb septembris Neitsil üsna hästi, sest suvetöö on korralikult tehtud ning sügisel alanud muudatusteks on ta valmis. Ta on võimeline kas või juhtimisohjad enda kätte võtma.

Septembri lõpul ja oktoobris on ta sunnitud tegelema kollektiivi rahaküsimuste ja pankadega. Tuleb palju paberi­määrimist. Planeeritavatest suurematest ostudest on vaja küll loobuda.

Oktoobri lõpu pool kuni 23. novembrini on intellektuaalselt elav aeg, kui laekub palju huvitavat ja konfidentsiaalset infot. See annab edumaa konkurentide ees. Kuu viimasel nädalal on vajalik ettevaatus läbirääkimistel, et mitte lubada
ülearust.

Detsembris tuleb rohkem tähelepanu pöörata pereliikmetele ja enda tervisele. 14.–21. detsembrini on vaja olla ettevaatlik liikluses, sest jälle on traumade oht. Jõulud ja aastavahetus on rõõmu- ja lõburohked.

KAALUD 23.09.–22.10.

Kohustusi ja vastutusi

Kuivõrd Saturn liikus mullu oktoobri lõpul Kaaludesse ning on suurema osa ajast seal ka 2010. aastal, võib järeldada, et Kaalud muutuvad konservatiivsemaks. Saturn on iseloomult kõige tõsisem planeet Päikesesüsteemis ja üsna vajalik pikemaajaliste plaanide elluviimiseks.

Autor: Valdek Alber
Seega tuleb Kaaludele kohustusi juurde – elu nõuab nüüd kokkuhoidlikkust ja ettevaatlikkust. Nii abi kui toetust on loota vanadelt sõpradelt ning vanematelt inimestelt. Ärimaailmas soosib selline seis Kaalusid tegelema kinnisvaraga, samuti vanade asjade ostu või müügiga.

Juba jaanuaris tegeleb ta korterivahetusega: kas kolib ära maakodusse, võtab vanas elukohas ette pisiremondi või vahetab välja mööbli. 25. jaanuaril muutub elu sotsiaalsemaks, algavad läbirääkimised tulevikuplaanide osas tööl ning on näha ka ettevalmistusi reisile minekuks.

Veebruar on võtmekuu, sest ettevõtmiste õnnestumine veebruaris määrab kogu aasta kordamineku. Palju oleneb Kaalude enda võimest selgitada ja tõestada oma õigust teistele. Tuliseid sõnavahetusi läbirääkimistel tuleb veebruaris kindlasti. Tähtis on see, et enda jaoks peavad asjad selged olema, siis on enesekindlus õigustatud.

Märtsikuine edu sõltub just oskusest teha koostööd kollektiiviga. Kaalud võivad siis olla kriitilised ja kärsitud teiste suhtes, kui nad on ülemuse rollis. On märke ka haigestumisest või koguni traumast kokkupuutes tehnikaga, eriti ajavahemikus 9.–16. märtsini.

Aprill näitab autoriteedi kasvu, kui märtsis oli firma majanduses toimunud kasv. Aprillis üllatavad Kaalud laiahaardelise ettevõtmise ja hea organiseerimisvõimega.

23. aprillist alates tulevad konkurendid vasturünnakule, igatahes tuleb arvestada mingi arusaamatusega aprilli viimasel nädalal. Kuid siin saab vähemasti selgeks, kes on liitlased tõeliselt, kes näiliselt.

Mais on kindlasti tarvis nõu pidada nii sugulaste kui ka vanade sõpradega, sest on näha keerulistesse olukordadesse sattumist. Et mitte liiga kaua kaaluma jääda, on vaja nõu küsida. Tegemist võib olla kohtuasjade, seaduste või pangatehingutega.

Ka juuni pole just kergete killast, ent on Kaaludele huvitav, sest lubab neil enda jaoks midagi uut avastada. Neid on vallutanud üks mõte, mis võib viia suuremate muudatusteni elus. Keegi on ülepeakaela armunud ning mõtleb ainult sellele, keegi liitub vaimse kogudusega või astub parteisse, keegi valmistub ümbermaailmareisiks.

Juulis võtab kõik eelmainitu konkreetsema kuju, juurde tuleb ka kohustusi ja vastutust. Aeg 23. juulist kuni 6. augustini on Kaaludele väga rahutu – see on seotud ühiskonnas või maailmas toimuvaga.

August lähebki selle peale, et uute oludega kohaneda ja aidata ka lähedasi selles.

Septembris toimub tavalisse töörütmi minek aeglaselt, on näha sagedasi meeleolumuutusi. Siiski võib loota vanade partnerite toetusele.

Alles oktoobriks on taastunud Kaaludele omane tasakaal ja elurõõm, selgeks saanud ka nende roll uues olukorras. Mõni on enda jaoks avastanud elu mõtte.

Novembris näitavad Kaalud üles geniaalsust rahanduses ning tagavad endale paremad sissetulekud. On näha suuremaid väljaminekuid korteri sisustamiseks ja oma välimuse korrastamiseks.

Detsember tuleb suhete poolest kirju, on kohtumisi väga erinevate elukutsete esindajatega. Tuleb palju pakkumisi koostööks. Mõned noored Kaalud, kellel suvel tärkas suur armastus, võivad detsembris abielu registreerida. Aasta lõpeb küllaltki optimistliku vaatega tulevikku.

SKORPION 23.10.–22.11.

Õnne ja rõõmu

Skorpionile on see suurepärane ja tõeliselt hea aasta, on võimalik edu paljudes eluvaldkondades. Eriti paistab õnne ja rõõmu tulevat eraelus – teda ootab ees suur palav armastus. See tuleb paljude Skorpionide ellu kevade esimesel kuul.

Pensionäridele tuleb pensioniraha kätte tõrgeteta, samuti on neil palju rõõmu laste õnnestumistest. Igas vanuses Skorpionid võivad aasta kolmel esimesel kuul sagedamini osaleda lotomängudes või börsil.

Autor: Valdek Alber
Jaanuaris töötab tal pea paljude projektide kallal. Vaim on erk ja otsib kontakte, et kedagi oma kampa saada. Jaanuaris on võimalikud reisid, et talverõõme nautida ja ka uusi tutvusi luua. Juba aasta esimesel kuul on võimalusi tundeküllaseks kiindumuseks.

Kuu lõpus, alates 25. kuupäevast kuni 11. veebruarini, on ohus tervis: tegu on kas tavalise külmetuse või sel ajal leviva epideemiaga.

Suurem osa veebruarist kulub tegelemiseks koduste asjadega, suhetele pereliikmetega ja nendega koos tulevikuperspektiivide arutamisele.

Alates 24. veebruarist astub nende ellu fortuuna, olles saatjaks kogu märtsi, täpsemini 28. kuupäevani. Selles ajavahemikus toob väikseimgi sotsiaalne aktiivsus populaarsust, annab vajalikke sidemeid, toetajaid, sponsoreid. Isegi keskealistel inimestel võib siin sündida ilus soe romantiline suhe ning naised võivad jääda lapseootele. Tuleb sõite ja seiklusi.

Aprillis on vaja meelistegevus ja südameasjad kõrvale jätta, kuna töökohustused suurenevad. Töökohas on näha suuremat laadi segadust, mis on tingitud mõne töökaaslase ebaõnnest, kelle töö tuleb nüüd temal ära teha. Ka tervis on kuu esimesel poolel vilets.

Aeg alates 14. aprillist kuni kuu lõpuni on edukas – on võimalik saada ülemuse või kollektiivi tunnustuse ja tähelepanu osaliseks.

Kuu lõpul on järjekordne armastussuhete periood, mis kestab intensiivselt kuni 21. maini. Kergeks seda suhet pidada ei saa, sest nõuab tõsist otsustust – kuidas koos edasi? Partneri mõju on nii tugev, et lausa muudab Skorpioni väärtushinnanguid, ehkki ta pole just alluv tüüp.

Mai viimasel nädalal ja suuremas osas juunist kuni 18. kuupäevani peab ta tegelema väga maiste ja praktiliste eluküsimustega: korter, kinnisvara, pangalaenud, vanad võlad, lapsed, töökoha tulevik. See on rahutu aeg, kui tuleb ette hajameelsust, on oht kaotada asju, kulutada ülearu raha.

19. juunist läheb elu meeldivamaks ja rahulikumaks, siis saab taastada suhteid inimestega, kellega tülli mindud.

Juuli lubab tulla väga tähendusrikas kuu, kui öeldu või tehtu mõju ulatub aasta kogu teise poole peale ning kaugemalegi. Siin tekib võimalus mõnel Skorpionil astuda suurde poliitikasse. Ka nendel, kes vahepeal olid sellest eemale tõmbunud.

Neid meelitatakse ja neile pakutakse tähtsaid kohti. Kui mitte just rahandusministriks, siis sinna, kus liigub suur raha. Kui Skorpion ettepaneku vastu võtab, tuleb augustis suuri tööalaseid muutusi. Juuli jääb siiski puhkusekuuks.

Kui ta tegi otsuse jääda vanale ametikohale, on augustis töö­kohal ikkagi väiksemat laadi muutusi. Augusti esimesel poolel on pingeid ülemustega tuleviku osas. Igatahes 22. augustist on olud tööl muutunud Skorpioni kasuks.

Septembris saab ta rakendada kõiki oma häid omadusi ja võimeid: energiat, julgust, kiiret taipu, vastutuse võtmist. Nende omadustega pälvib ta ülemuste ja kollektiivi tunnustuse. Tuleb läbikäimist mitme riigiasutusega. Kuu kõige tülirohkemad päevad on 16.–19. septembrini.

Oktoobris on parem tuure maha võtta, sest edukus ja autoriteet võivad hakata konkurente häirima. Ka sellel kuul tulevatest tutvustest on oodata pigem sekeldusi kui kasu. Aga oktoobri lõpul seltskondlikest üritustest loobuda küll ei tasuks.

Novembris on näha loomeenergia taastumist ja aktiivse juhirolli võtmist. Kuid on ka kalduvust partnereid ja alluvaid kritiseerida või neid liigselt taga sundida, mis tekitab pingeid. Samuti on näha trauma ohtu liigse kiirustamise tõttu, eriti 4.–6. ja 9.–11. novembrini. Rahakaotusele viitavad päevad on 28.–30. novembrini.

Detsembris näitab fortuuna end jälle täies mahus: mis eelmine kuu toppama jäi, saab nüüd tasa tehtud. Läheb käiku mitu projekti, tuleb ka rahalist kompensatsiooni. Ja armastus – seegi ärkab taas ellu. Siin võib tulla üllatusi uue suhte näol või siis võtab kevadine lugu nüüd teise iseloomu.

AMBUR 23.11.–21.12.

Kooskõla ja muutusi

Uuel aastal tunneb Ambur vajadust turvalisuse ja kindluse järele, vajab enam kodust mugavust. Töötegemine kandub rohkem üle koju või siis õnnestub tööl luua endale väga kodused tingimused. Tuleb enam koostööd pereliikmete ja sugulastega, et tagada kindlam sissetulek.

Jaanuaris tulebki raha üle lugeda, et vaadata, mis investeeringuid veel teha saab. Läinud aasta lõpul on ta midagi käima saanud ning aasta algul tuleb rahaasjad uuesti üle vaadata ja perega nõu pidada.

Autor: Valdek Alber
Veebruar toob kaasa reise, palju suhtlemist uute inimestega, kes teevad Amburile palju ettepanekuid. Märgid näitavad, et ettepanekute vastuvõtmisega pole tarvis kiirustada, kuna need osutuvad utoopilisteks.

Veebruari teisel poolel, pärast 14. kuupäeva võiks koostööga olla julgem, sest siis on plaanid enam läbimõeldud.

Märtsis on vajadus olla toeks oma pereliikmetele, kelle elus on aset leidnud tähtis pöördeline sündmus. Enne 24. märtsi pole soovitatav reisida, sest siis on oht haigestuda. Märtsi viimane nädal toob ellu rohkesti elevust ja rõõmu.

See optimistlikum periood, kus kõik ettevõtmised liiguvad hoogsalt, kestab enam-vähem aprilli lõpuni. Samuti on võimalus võita loteriil. Kolleegidelt ja äripartneritelt saab Ambur kuulda tunnustust.

Aprillis tunneb ta üldse mingit erilist emotsionaalset ülesköetust. Kuid 28.–30. aprillini tuleb valmis olla ebameeldivaks infoks.

Mai esimene pool kulub tööl olukorda süvenemisele ja tekkinud segaduste korrastamisele. On näha rohkesti paberites tuhnimist ning alles 14. maist võib liikuda avaramatele jahimaadele, näiteks asuda reisile. Tuleb üsna hea aeg, et avardada silmaringi ja luua rahvusvahelisi sidemeid.

Juunis saab jätkata mai lõpul alustatuga, pealegi on oodata meeldivaid ootamatusi partnerite või konkurentide poolt tulevate huvitavate ettepanekute näol. Keegi soovib ühineda, oma ettevõtte odavalt ära anda või siis annavad äripartnerid Amburile aktsiate kontrollpaki.

Juuni soosib avalikke esinemisi ja osalemist ühiskondlikes ettevõtmistes. Noortele armunutele on see sobilik aeg abiellumiseks.

Juuli esimene pool kuni 11. kuupäevani võimaldab tegelemist isiklike majandusküsimustega: maja, suvila, aiatööd, ka pereliikmete, endise abikaasa või vanemate abistamine olmeasjades.

Kuu teine pool võimaldab pühenduda enam iseendale ja ongi õige – intuitsioon töötab suurepäraselt, võimaldades selget ja õiget tuleviku nägemist. Seda võiks hakata lausa kirja panema, et hiljem, kui sündmused kätte on jõudnud, asju võrrelda.

Kuni 17. augustini on valitsenud üks olukord, mis pärast seda muutub tunduvalt. Tuleb tahtmine teha muudatusi neisse plaanidesse, mis tal juulis pähe tulid.

Aga nagu eelpool öeldud, on august kogu maailma mastaabis üks rahutumaid kuid, mis tekitab ka Amburi töökollektiivis ja lähiümbruses meeleolumuutusi, millega ta ise küll arvestada ei taha.

Nii et kuu esimene pool kulub ühise keele leidmiseks, et siis kollektiiviga koos edasi liikuda. Lahendamist nõuavad esmajoones kaadri- ja palgaküsimused. Alles viimasel nädalal, pärast 22. augustit on töö juures näha stabiilsuse jaluleseadmist.

Veel septembriski on põhiline tähelepanu tööülesannetel ja karjääril, mis tõotab kujuneda edukaks, kui vajalikud ümberkorraldused said eelmisel kuul tehtud. Amburi autoriteet on kasvanud, ta tunneb enda vajalikkust, tema poole pöördutakse nõu saamiseks ning ta ise otsib kontakti spetsialistidega talle huvi pakkuvates küsimustes. Sellel kuul on poliitilised ringkonnad huvitatud temaga suhtlemisest.

Igatahes näitab oktoober jätkuvat suhtlemist suurte organisatsioonidega ja riigiasutustega, annab häid koostöövõimalusi, lausa uue töökoha saamist või uue koostööpartneri lisandumist.

Nii et oktoobris ootab ees miski suur. Ka reisid sel kuul võivad kaasa tuua suuremaid pöördeid. Mõnele Amburile toob see tutvuse oma tulevase kaasaga.

November enam nii huvitav ei ole. On näha meeleolu kõikumist ja mõningast ükskõiksust välismaailma suhtes. Põhjuseks võib olla lihtsalt üleväsimus. Parim, mida teha, on lihtsalt aeg maha võtta. See annab võimaluse saada selgem arusaam oma sisemuses toimuva kohta, seda enam, et novembris tuleb ette ennustuslike unenägude nägemist või kohtumist ennustajaga.

Detsembris on eneseteostuse näitajad paremad – energiat on juurde tulnud ning oma optimistliku ellusuhtumisega nakatab ta lähedasigi. Aasta lõpul tehtud kokkuleppeid võib usaldada – need on pikaajalised.

KALJUKITS 22.12.–20.01.

Lahkhelisid ja üllatusi

On tulemas huvitav ja heade tulemustega aasta. Ehk küll mõned perioodid on täis teravusi ja konflikte, on aasta suures plaanis edukas tänu Jupiteri soosingule.

Kaljukitses sünnib vajadus õppida ja kogeda midagi uut, kusjuures ta püüab seda leida lähiümbrusest. Ta käib nüüd sagedamini raamatukogus ning avastab äkki, et samal tänaval elab inimene, kes valdab teda huvitavat teemat. Tihenevad suhted sugulastega, neist on ka rohkem kasu.

Autor: Valdek Alber
Pluuto liikumine Kaljukitses soosib töökoha leidmist militaarsüsteemis. Humanitaarpüüdlustega inimestele tähendab see huvi suurenemist arheoloogia ja ajaloos saladuseks jäänud asjaolude väljauurimise vastu.

Samuti suureneb huvi põnevate elamuste järele suhetes vastassooga. Noorematel ja vallalistel on jaanuaris ning mais, aga ka juulis loota uusi tutvusi, mis aasta lõpul võivad viia abieluni.

Jaanuaris tunneb ta suurenenud intellektuaalset erksust. Pea töötab hästi, ta püüab kõik uue aasta kuud elada vastavalt hästi läbimõeldud plaanile.

Veebruar toob üllatusi, erilist tähelepanu nõuavad rahaküsimused. Esineb kalduvust rutakusele, ometi peaks ta sellel kuul hoiduma riskidega seotud projektidest. Nüüd on vaja leida kindlaid kaastöötajaid, liitlasi ja muid abilisi.

Veebruaris ette tulnud segadused ja arusaamatused lahenevad kuu teisel poolel ning märtsis hakkab hästi minema. Kaljukitse tuju on hea, sest silme ees avaneb ilus perspektiiv tööalastest võimalustest. Ka märtsi esimesel poolel ettevõetud reis osutub õnnestunuks.

Aprilli esimene pool on raske, kuna tal tuleb kuulda tugevat kriitikat enda aadressil. Põhjus võib peituda tema aeglases reageeringus kevade algul toimunud sündmustele. Samuti halveneb tervis. Sel ajal on Kaljukitse huvi suunatud pigem eraasjadele. Kuu teise poole näitajad on paremad.

Mai on hea kuu ning ees on paljugi rõõmustavat, üks põhjusi võib olla uus tutvus, armunud olek. Kaljukits lubab endale rohkem vabadust ja vaheldust: käib lühematel reisidel, kontsertidel. Võimalikud on loteriivõidud. Tundub, et raha liigub rohkem ning on ka kalduvust seda raisata. Kuu lõpul tuleb pahandusi: kas riiud kodus või tööl ülemustega, samuti liiklusõnnetuse oht ajavahemikus 25.–30. maini.

Juuni esimene pool kuni 13. kuupäevani on üsna rahutu: palju vaidlusi kolleegidega, võimalikud kohtuasjad konkurentidega. See kõik võib olla jätk mai lõpul alanud ebameeldivustele.

Juuni teine pool on rahulikum, sest Kaljukits on leidnud oma plaanidele toetajaid ning ka kodus tunneb ta lähedaste toetust. Tuleb rohkesti seltskondlikku läbikäimist.

Juuli on aasta parim aeg, sest kõik, mis eelmistel kuudel jäänud toppama, saab nüüd lahenduse, segased asjaolud selginevad. Kaljukitsel on lennukas loomeseisund, mis teeb ta teistele huvitavaks. Edu põhjus on õige teabe kättetulemine, mis annab talle eeliseid konkurentide ees. Mõni Kaljukits elab sellel kuul üle suure armastuse, avalikkuse ette satub ta tänu pulmade korraldamisele. See on hea kuu puhkusereisiks.

August tuleb seevastu keeruline. Ülemustele ja poliitikutele on see keerukus seotud maailmas ja ühiskonnas toimuvate rahutustega, mis nõuavad õigeaegset reageerimist ja tarku otsuseid.

Tavakodanikele toob august tülisid kodus liigsete kohustuste pärast. Kaljukitsele tundub, et tema õlule on pandud liiga suur koorem.

Võimalikud on halvad uudised tööl: palga alanemine või koguni tema koondamine, aga see võib puudutada ka abikaasat. Pole välistatud kellegi lähedase inimese matused.

September võimaldab taas tasapisi ametiredelit pidi ülespoole ronida. Sellele aitavad kaasa Kaljukitse laiad sidemed, mis tuleb nüüd üles soojendada. Kasuks tulevad avalikud esinemised. Kuu lõpp toob rohkem õnne ka eraellu.

Oktoober on jätkuvalt edukas, mõni Kaljukits võib loota ametialasele edutamisele. Kuid töökoormus kasvab, eraelu jääb rohkem tahaplaanile.

November tuleb kaksipidine. Ühest küljest on rohkem vaheldust: saab liikuda ja reisida, teisest küljest on oodata tugevamaid rünnakuid konkurentidelt, kes püüavad leida Kaljukitse tehtud vigu. Soovitatav on novembris mitte alustada suuri ettevõtmisi.

Detsember sõltub paljuski eelmisel kuul kujunenud olukorrast. Kui juhtus läbikukkumine, puhutakse see detsembris üles. Kui läks suhteliselt hästi, pole aasta lõpul midagi karta. Siiski on detsembri esimeses pooles kuni 15. kuupäevani ohus tervis, mistõttu tuleb hoiduda üle pingutamast. On vaja talvepuhkust!

VEEVALAJA 21.01.–19.02.

Lisatööd ja perelisa

Veevalajal igav ei hakka ja sissetulek suureneb – tööd jätkub! Teda toetavad nii vanad kui ka uued sõbrad.

Autor: Valdek Alber
Juba läinud detsembris võttis ta end kõvasti kokku, et äratüüdanud olukorrast läbi murda, kasutades kõiki võimalikke sidemeid. Naised panid välja kogu oma võlukunsti ning sellest oli kindlasti kasu. Mõnel sündis seeläbi uus armusuhe.

Jaanua­ris paneb ta oma priori­teedid paika ja räägib paljudele oma plaanidest. Kuid neid, kes neid lõpuni mõistaksid, on vähe.

Kuu viimasel nädalal on alates 25. kuupäevast märgata kalduvust kiirustamisele ja kärsitusele, mistõttu on võimalik avariioht.

Veebruaris tuleb palju sagimist-sõelumist asutuste ja ministeeriumide vahel. Kontakte on küll palju, kuid käegakatsutavaid tulemusi vähe. Vahest ongi veebruar õige aeg pinda sondeerida ning uusi võimalusi otsida.

Kuu viimasel nädalal, 23.–28. veebruarini, tuleb hoida tervist, on isegi oht epideemia ohvriks langeda.

Märtsis tunneb ta end kindlamini, ka uue töökohaga on juba harjunud. Suurenenud sissetulek võimaldab teha suuremaid sisseoste. Tundub, et ta raiskab üsna palju raha oma riietusele ja välimuse korrastamisele: mõni muudab soengut ning värvib juuksedki ära. Ka maneerides võib täheldada muutusi.

Märtsi teine pool on Veevalajale eriti soodne, kuna toob kätte vajaliku info, mis aitab tal teiste ees näida väga tark ja originaalne. See aeg on hea kirjade kirjutamiseks ning avalduste esitamiseks.

Kevade algusega alanud tormiline elu jätkub aprillis, kui tuleb nii lühemaid kui pikemaid reise, uusi tutvusi, kaasa arvatud uue armusuhte loomine.

Tuleb küllaga võimalusi olla seltskonnaelu keskpunktis. See võib olla aasta esimese poole kõige tööviljakam kuu.

Mai esimene pool kulub kodustele toimetamistele, suhtlemisele vanemate ja pereliikmetega, kinnisvaraga seotud küsimuste lahendamisele. Keegi lähedane võib vajada tema toetust. Võimalik, et muret valmistab tervis.

Alates 14. maist tuleb ühiskondlik aktiivsus tagasi: palju ägedaid vaidlusi tuleviku teemadel nii tööl kui ka sõprade ringis. Pole välistatud suuremat laadi riiud ja lahkuminek mõnest sõbrast vaadete erinevuse tõttu.

Olles oma seisukohtades kindel, püüab Veevalaja neid juunis ellu rakendada. Selleks on välised olud talle üsna soodsad. Läbi seltskondliku läbikäimise tuleb tutvusi tähtsate ja mõjuvõimsate inimestega, alates poliitikutest kuni pankurite, ärimeeste ja kultuuritegelasteni välja.

Juuni on toimekas, kuid väsitav kuu, sest eraelu ja perekond nõuavad samuti tähelepanu, kuid aega selleks napib.

Alles juulis, kui tööasjad enam-vähem edukalt korda aetud, pühendab Veevalaja ennast rohkem kodule, elukaaslasele, lastele ja ka vanematele.

Võimalik on suurem suguvõsa kokkutulek.

August toob Veevalaja ellu suuri ja väga erisuguseid võimalusi: keegi sõidab perega puhkusereisile, keegi viibib kaugel elava sugulase juures, keegi tegeleb tööasjadega ning püüab selgusele jõuda ühiskonnas toimunud muutustes, kellelgi sünnib uus armusuhe ja tema mõtted tegelevad oma väljavalituga.

August on täis igasuguseid elamusi, aga üldiselt tuleb siis tegeleda rohkem teiste inimeste probleemide kui enda asjadega. Veevalaja on mõneti rebitud paljude inimeste ja kohustuste vahel, kuid tema pluss on see, et endas ta ei kahtle.

Septembris tõmbub ta rohkem endasse, sest on vaja keskenduda konkreetsetele tööülesannetele. Liiga palju laialivalguvust eelmisel kuul kuhjas probleeme tööl. Need lahendanud, kasvab Veevalaja autoriteet ning ta saab uue ettekujutuse oma tööalastest võimalustest.

Kuu viimasel nädalal võtab ta ette reise isiklikes huvides. On soov nautida sügise ilu ja teha seda koos kallimaga.

Novembris tuleb oskuslikult kasutada rahavaru ja olla kokkuhoidlikum, sest aasta lõpul tuleb ootamatuid kulutusi.

See võib tuleneda sundolukorrast maailmas, näiteks rahakursi langusest. Jõulupreemiad alluvatele võivad seepärast jääda maksmata.

Detsembris tööalaselt midagi muutub, mõni Veevalaja saab kõrgema koha, mõni asub uuele tegevusele.

KALAD 20.02.–20.03.

Loomingut ja pingeid

On tulemas uute ettevõtmiste ja suurte algatuste aasta, mida lubab Jupiteri liikumine Kaladesse 18. jaanuaril. Häid märke ja sisemist elevust kogesid nad juba läinud aasta detsembris.

Autor: Valdek Alber
Jaanuaris jagavad nad oma mõtteid tuttavatega ning paistavad silma seltskondlikkusega, mis tavaliselt sissepoole elavale Kalale väga omane pole. Kuid ootustest sündinud rahutus ja sisemine ärevus tahavad väljaelamist, mida jaanuar ka võimaldab.

Veebruari esimesel poolel võib tervis alt vedada, sest maailmas levivad viirused tabavad sel ajal eriti Kalasid. Ettevaatust – sel ajal mitte reisida! Aga see kõik on tühiasi, võrreldes sündmuste rikkusega, mida aasta neile pakkuda tahab.

Igatahes alates 14. veebruarist, kui ka Kuu liigub Kaladesse, tunnevad nad, et Tiigri jõud on nende südame julgeks teinud. Märtsis tunneb Kala end õiges sõiduvees, tal on võimalik kogu juhtimine enda kätte võtta, ükskõik mis ametikohal ta sel ajal ka poleks.

Tööalaseks stardiks on märts ja aprill kõige tähtsamad kuud, sest sel ajal alustatud tegemised võivad jätkuda kuni kuus aastat.

Mai toob siiski ajutisi tagasilööke tööl ja konkurentide salasepitsusi. Ilmselt on töökollektiivis ka sisetülisid.

Juunis on aeg võtta töösaavutused kokku, sest tervis nõuab nüüd väiksemat puhkust suvilas.

Juulist kujuneb kindlasti mitte ainult suve, vaid terve aasta parimaid kuid, eriti eraelus. Noortele ja vallalistele lubab juuli õnnelikke tutvusi, millest võib välja kasvada uus pikaajaline suhe. Naised võivad jääda lapseootele. Vanad pered võtavad ette ühise pikema puhkusereisi.

Kuna loomeenergia on kõrge, on kerge lahendada eesootavaid tööküsimusi, mis niikuinii nõuavad tähelepanu augustis.

Septembrist kujuneb aasta aktiivseim kuu esinemiste ja avalike etteastete poolest. Samal ajal on tähelepanu all partnerlussuhted, eriti nendel, kes juulis leidsid oma teise poole ning tahavad nüüd septembris kooselu registreerida.

Ometi kipuvad suured kohustused tööl eraelu sündmusi varjutama. Nii et siin on Kaladel vaja otsustada, mida rohkem tähtsustada. Ilmselt tekitab see septembri lõpul pinget ja sekeldusi.

Samuti leiavad kolleegid või ülemused oktoobri algul – tähtsal ajal, kui firma saatus on kaalukeelel ja konkurents ülitugev –, et mittesobilik on tegelda eraeluga.

Kuid fortuuna ei jäta Kalasid maha ning nad jõuavad teha kõike, mida õigeks peavad.

Oktoobri lõpul on näha suuri saavutusi töö alal. Novembris oleks kasulik tuure maha võtta, muidu võib tervis üles öelda. Tööalaseid kohustusi on juurde tulnud.

Detsember toob küll palju vaidlusi tööl, kuid tänu kasvanud autoriteedile saab ta oma tahtmise läbi suruda. Tuleb häid väljavaateid uude aastasse minekuks.